Thứ tư, ngày 24/07/2024

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 713-CV/ĐU
Ngày ban hành 22/08/2023
Người ký Đỗ Thị Trang
Trích yếu Về việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 709-CV/ĐU - Về việc triển khai Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trực thuộc đảng ủy TTXVN (11/08/2023 17:36:36)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 8 năm 2023 (01/08/2023 09:24:37)

Văn bản số 703a-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát, quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ (21/09/2023 15:55:48)

Văn bản số 700-CV/ĐU - Về việc triển khai công tác tuyên truyền: Công văn số 5756-CV/BTGTW ngày 29/6/2023 và Kế hoạch số 316-KH/BTGTW ngày 29/6/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương (20/07/2023 09:44:58)

Văn bản số 701-CV/ĐU - Về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (20/07/2023 09:46:27)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 7 năm 2023 (03/07/2023 15:02:37)

Văn bản số 693-TB/ĐU - Thông báo hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 (05/07/2023 10:34:44)

Văn bản số 682-CV/ĐU - Về việc triệu tập dự Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 (26/06/2023 18:26:38)

Văn bản số 683-CV/ĐU - Về việc mời dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm (26/06/2023 18:29:45)

Văn bản số 681-KH/ĐU - Về việc triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Thông tấn xã Việt Nam (20/06/2023 16:49:00)