Thứ năm, ngày 07/07/2022

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 74/TB-CĐTTX
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Cao Thị Mai Phượng
Trích yếu Thông báo về việc khen thưởng con của CCVCNLĐ trong Nghành đạt học sinh giỏi các cấp năm học 2021-2022
Cơ quan ban hành Công đoàn Thông tấn xã
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 446-CV/ĐU - Về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 – 09/7/2022) và kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022) (20/06/2022 15:14:52)

Văn bản số 445-CV/ĐU - V/v triển khai sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (16/06/2022 14:47:36)

Văn bản số 444-CV/ĐU - V/v thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam (14/06/2022 17:34:27)

Văn bản số 443-CV/ĐU - V/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (08/06/2022 11:33:07)

Văn bản số 441-HD/ĐU - Hướng dẫn về quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 (07/06/2022 17:04:10)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 6 năm 2022 (31/05/2022 17:49:15)

Văn bản số 437-CV/ĐU - Về công tác nhân sự cấp ủy đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 (31/05/2022 09:14:42)

Văn bản số 427-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình mới (24/05/2022 11:45:39)

Văn bản số 424-CV/ĐU - Về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (19/05/2022 10:12:45)

Văn bản số 420-CV/ĐU - V/v phổ biến Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII (13/05/2022 18:51:35)