Thứ hai, ngày 19/04/2021

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 67-CV/ĐU
Ngày ban hành 25/01/2021
Người ký Hà Thị Mai An
Trích yếu V/v triển khai công tác tuyên truyền
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm
2.File đính kèm
3.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số ĐUTTX-XLKT2020 - Tổng hợp kết quả xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2020 (02/02/2021 16:34:27)

Văn bản số 62-CV/ĐU - V/v bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2020 (19/01/2021 16:32:06)

Văn bản số 61-CV/ĐU - V/v xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2021 (19/01/2021 16:33:33)

Văn bản số 59-TB/ĐU - Thông báo Hội nghị giao ban cấp ủy tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 (20/01/2021 15:53:14)

Văn bản số 44-KH/ĐU - Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế (11/01/2021 15:15:06)

Văn bản số 58-CV/ĐU - Về việc triệu tập dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 (11/01/2021 15:47:00)

Văn bản số 57-CV/TV - Về việc phân công dự sinh hoạt đảng năm 2021 (11/01/2021 15:26:13)

Văn bản số 56-CV/ĐU - V/v tuyên truyền và triển khai thực hiện Điện của Thường trực Ban Bí thư (08/01/2021 17:40:25)

Văn bản số 55-CV/ĐU - V/v gửi Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (08/01/2021 17:41:56)

Văn bản số 54-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động số 01-CTr/ĐUK (06/01/2021 09:25:18)