Chủ nhật, ngày 27/09/2020

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 548-CV/ĐU
Ngày ban hành 28/08/2019
Người ký Hà Thị Mai An
Trích yếu V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 328-KL/ĐUK
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số 547-CV/ĐU - v/v sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (28/08/2019 14:25:07)


Văn bản số 545-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt và triển khai Kết luận số 55-KL/TW (28/08/2019 09:28:27)

Văn bản số 544-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt Kết luận số 54-KL/TW (28/08/2019 09:33:23)

Văn bản số 546-CV/ĐU - Vv triển khai thực hiện các Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng (28/08/2019 09:35:13)

Văn bản số 531-CV/ĐU - Công văn v/v triệu tập Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2019 (19/08/2019 08:39:20)

Văn bản số 530-KH/ĐU - Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới (13/08/2019 09:46:00)

Văn bản số 525-CV/ĐU - V/ tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai (06/08/2019 16:45:31)

Văn bản số 498-QĐ/ĐU - Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo của Thông tấn xã Việt Nam về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (07/08/2019 09:52:28)

Văn bản số ĐUTTXVN-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 8/2019 (31/07/2019 08:20:34)

Văn bản số 61/CĐTTX - Công văn v/v hỗ trợ kinh phí tổ chức cho đoàn viên công đoàn và người lao động đi du lịch. (24/07/2019 10:49:48)