Thứ tư, ngày 27/01/2021

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 555-CV/ĐU
Ngày ban hành 16/09/2019
Người ký Hà Thị Mai An
Trích yếu V/v xét tặng HHĐ đợt 07/11/2019
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số 509-KH/ĐU - Kế hoạch triển khai thực hiện các Kết luận số 49-KL/TW, 50-KL/TW, 51-KL/TW, 52-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII (16/09/2019 11:22:53)


Văn bản số 510-CTr/ĐU - Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (17/09/2019 13:07:44)

Văn bản số 552-CV/ĐU - V/v triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (17/12/2019 16:42:47)

Văn bản số 00/00 - Thông báo lịch ghép nhạc và làm quen với sân khấu (09/09/2019 10:30:50)

Văn bản số 550-CV/ĐU - Về việc báo cáo sơ kết công tác 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019 (06/09/2019 17:13:30)

Văn bản số ĐUTTXVN-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 9/2019 (03/09/2019 08:46:58)

Văn bản số 547-CV/ĐU - v/v sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (28/08/2019 14:25:07)

Văn bản số 548-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 328-KL/ĐUK (28/08/2019 16:36:54)

Văn bản số 545-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt và triển khai Kết luận số 55-KL/TW (28/08/2019 09:28:27)

Văn bản số 544-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt Kết luận số 54-KL/TW (28/08/2019 09:33:23)