Thứ sáu, ngày 07/08/2020

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 83/TB-CĐTTX
Ngày ban hành 08/10/2019
Người ký Cao Thị Mai Phượng
Trích yếu Thông báo v/v kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2019
Cơ quan ban hành Công đoàn
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 567-CV/ĐU - Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW (09/10/2019 09:25:48)

Văn bản số 568-CV/ĐU - Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 156-TB/TW (09/10/2019 09:27:00)

Văn bản số ĐUTTXVN-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2019 (04/10/2019 17:09:31)

Văn bản số 565-TB/ĐU - Thông báo hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 (07/10/2019 15:13:10)

Văn bản số 561-CV/ĐU - V/v tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (30/09/2019 15:27:42)

Văn bản số 558-CV/ĐU - V/v triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW (01/10/2019 09:59:41)

Văn bản số 559-CV/ĐU - V/v giao ban cấp ủy sơ kết công tác 9 tháng năm 2019 (27/09/2019 14:08:01)

Văn bản số 509-KH/ĐU - Kế hoạch triển khai thực hiện các Kết luận số 49-KL/TW, 50-KL/TW, 51-KL/TW, 52-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII (16/09/2019 11:22:53)

Văn bản số 555-CV/ĐU - V/v xét tặng HHĐ đợt 07/11/2019 (16/09/2019 15:13:03)

Văn bản số 510-CTr/ĐU - Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (17/09/2019 13:07:44)