Thứ tư, ngày 24/07/2024

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 478-CTr/ĐU
Ngày ban hành 30/01/2024
Người ký Vũ Việt Trang
Trích yếu Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam năm 2024
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Chương trình
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 479-CTr/ĐU - Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (02/02/2024 14:15:42)

Văn bản số 480-CTr/ĐU - Chương trình công tác tuyên giáo năm 2024 của Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (02/02/2024 14:16:43)

Văn bản số 481-CTr/ĐU - Chương trình công tác dân vận năm 2024 của Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (02/02/2024 14:17:46)

Văn bản số 482-CTr/ĐU - Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam năm 2024 (02/02/2024 14:18:40)

Văn bản số 814-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 15/01/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TW về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024 (18/01/2024 14:52:15)

Văn bản số 815-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 139-QĐ/TW ngày 04/01/2024 của Bộ Chính trị về ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (18/01/2024 14:53:19)

Văn bản số 813-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông (17/01/2024 16:46:47)

Văn bản số 808-TB/ĐU - Thông báo về hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024 (12/01/2024 09:41:55)

Văn bản số 798-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (02/01/2024 16:39:27)

Văn bản số 799-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. (02/01/2024 16:45:19)