Thứ tư, ngày 24/07/2024

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 964-CV/ĐU
Ngày ban hành 05/07/2024
Người ký Đỗ Thị Trang
Trích yếu Về việc phổ biến, quán triệt Hướng dẫn số 159-HD/BTGTW ngày 03/7/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 951-CV/ĐU - Về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) (04/07/2024 08:45:44)

Văn bản số DUTTX-NDSH - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 7/2024 (01/07/2024 14:48:20)

Văn bản số 82/TB-CĐTTX - Thông báo về việc tuyên dương, khen thưởng con viên chức, người lao động trong Nghành và trưng bày tranh " Con yêu Gia đình và Ngôi nhà Thông tấn" (03/06/2024 14:18:30)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 6 năm 2024 (31/05/2024 15:59:24)

Văn bản số 921-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (22/05/2024 11:06:12)

Văn bản số 920-CV/ĐU - Về việc hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ IX-2024 (22/05/2024 11:07:57)

Văn bản số 73/HD-CĐTTX - Hướng dẫn tham gia cuộc thi tìm hiểu "Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động" (20/05/2024 10:06:45)

Văn bản số 70/HD-CĐTTX - Hướng dẫn tham dự Cuộc thi trực tuyến "Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động" (08/05/2024 11:19:45)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 05 năm 2024 (02/05/2024 08:49:30)