Thứ ba, ngày 26/01/2021

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 531-HD/ĐU
Ngày ban hành 08/11/2019
Người ký Hà Thị Mai An
Trích yếu Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 586-CV/ĐU - V/v phổ biến quán triệt Kết luận số 65-KL/TW và Chỉ thị số 39-CT/TW (07/11/2019 10:05:17)

Văn bản số 585-KH/ĐU - Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 07-CT/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (05/11/2019 14:23:15)

Văn bản số 528-KH/ĐU - Kế hoạch đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ TTXVN nhiệm kỳ 2020-2025 (05/11/2019 15:00:54)

Văn bản số 582-CV/ĐU - V/v gửi Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (04/11/2019 16:12:37)

Văn bản số 583-CV/ĐU - V/v thực hiện một số quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng (05/11/2019 08:35:42)

Văn bản số 581-KH/ĐU - Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (01/11/2019 11:12:21)

Văn bản số ĐUTTXVN-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 11/2019 (31/10/2019 08:25:50)

Văn bản số 571-CV/ĐU - V/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam (15/10/2019 10:59:33)

Văn bản số 85/CĐTTX - Công văn v/v đề xuất thêm nội dung tập huấn Công đoàn năm 2019. (10/10/2019 16:23:34)

Văn bản số 83/TB-CĐTTX - Thông báo v/v kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2019 (08/10/2019 10:34:43)