Thứ tư, ngày 24/07/2024

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu DUTTX-NDSH
Ngày ban hành 28/06/2024
Người ký không có
Trích yếu Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 7/2024
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 82/TB-CĐTTX - Thông báo về việc tuyên dương, khen thưởng con viên chức, người lao động trong Nghành và trưng bày tranh " Con yêu Gia đình và Ngôi nhà Thông tấn" (03/06/2024 14:18:30)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 6 năm 2024 (31/05/2024 15:59:24)

Văn bản số 921-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (22/05/2024 11:06:12)

Văn bản số 920-CV/ĐU - Về việc hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ IX-2024 (22/05/2024 11:07:57)

Văn bản số 73/HD-CĐTTX - Hướng dẫn tham gia cuộc thi tìm hiểu "Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động" (20/05/2024 10:06:45)

Văn bản số 70/HD-CĐTTX - Hướng dẫn tham dự Cuộc thi trực tuyến "Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động" (08/05/2024 11:19:45)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 05 năm 2024 (02/05/2024 08:49:30)

Văn bản số 889-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản (16/04/2024 14:45:32)

Văn bản số 884-TB/ĐU - Thông báo về hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024 (15/04/2024 14:13:46)