Thứ ba, ngày 16/07/2024

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu ĐUTTX-NDSHCB
Ngày ban hành 01/11/2023
Người ký không có
Trích yếu Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 11 năm 2023
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 743-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt Quy định số 124-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 04/10/2023 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị (18/10/2023 09:28:26)

Văn bản số 738-CV/ĐU - Về việc hướng dẫn kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (17/10/2023 10:37:15)

Văn bản số 737-CV/ĐU - Về việc triệu tập dự hội nghị thông tin chuyên đề “Văn hóa chính trị và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên cơ quan báo chí trong tình hình mới” (12/10/2023 15:36:12)

Văn bản số 739-TB/ĐU - Thông báo về hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2023 (17/10/2023 10:14:43)

Văn bản số 735-CV/ĐU - Về việc triệu tập dự Hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 (05/10/2023 18:15:15)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2023 (29/09/2023 17:19:28)

Văn bản số 729-CV/ĐU - Về việc phổ biến, tuyên truyền và triển khai Kế hoạch số 138-KH/ĐUK ngày 21/9/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về sưu tầm tài liệu, nâng cấp và khai thác Phòng Truyền thống, Nhà Truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (25/09/2023 11:43:16)

Văn bản số 730-KH/ĐU - Về tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề “Văn hóa chính trị và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên cơ quan báo chí trong tình hình mới” (25/09/2023 16:20:02)

Văn bản số 727-KH/ĐU - Về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (21/09/2023 16:19:25)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 9 năm 2023 (31/08/2023 08:38:17)