Thứ ba, ngày 16/07/2024

Chính phủ điện tử

Số ký hiệu 185/2019/TT-BQP
Ngày ban hành 04/12/2019
Người ký Đại Tướng Ngô Xuân Lịch
Trích yếu Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
Cơ quan ban hành Bộ Quốc phòng
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 17/NQ-CP - Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 (21/03/2019 11:03:43)

Văn bản số 03/QĐ-TTX - Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các đơn vị trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam (04/03/2019 17:13:58)

Văn bản số 01/QĐ-TTX - Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dụng tại Thông tấn xã Việt Nam. (04/03/2019 10:32:26)

Văn bản số 02/QĐ-TTX - Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dung chữ ký số, chứng thư số tại Thông tấn xã Việt Nam. (04/03/2019 10:34:43)

Văn bản số 17/QĐ-TTX - Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Thông tấn xã Việt Nam. (19/09/2018 14:16:30)

Văn bản số 14/QĐ-TTX - Quyết định Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Thông tấn xã Việt Nam phiên bản 1.0 (07/09/2018 16:00:14)

Văn bản số 37/QĐ-TTX - Quyết định Ban hành Bộ mã định danh các đơn vị sử dụng trong hệ thống liên thông văn bản của Chính phủ (05/10/2016 16:31:02)

Văn bản số 10/2016/TT-BTTTT - Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (05/10/2016 16:24:29)

Văn bản số 225/QĐ-TTg - Quyết định phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 (06/10/2016 10:37:42)

Văn bản số 1819/QĐ-TTg - Quyết định phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 (06/10/2016 10:41:34)