Thứ tư, ngày 24/07/2024

Chính phủ điện tử

Số ký hiệu 1819/QĐ-TTg
Ngày ban hành 26/10/2015
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quyết định phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 36a/NQ-CP - Nghị quyết về chính phủ điện tử (05/10/2016 15:59:05)

Văn bản số 11/2015/TT-BTTTT - Thông tư quy định chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp (06/10/2016 10:34:50)

Văn bản số 15/CT-TTg - Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước (28/12/2016 14:35:58)

Văn bản số 43/2011/NĐ-CP - Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (28/12/2016 14:32:29)

Văn bản số 64/2007/NĐ-CP - Nghị định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước (28/12/2016 12:25:45)