Chủ nhật, ngày 19/05/2024

Bộ nhận dạng thương hiệu TTXVN

STT Tên biểu mẫu Ngày ban hành File đính kèm
1 Giấy yêu cầu xe File đính kèm
2 Lệnh điều động xe File đính kèm
3 Giấy đi đường File đính kèm
4 An-két File đính kèm
5 Giấy giới thiệu File đính kèm
6 Phiếu báo khách nghỉ File đính kèm
7 Phiếu yêu cầu phòng nghỉ File đính kèm
8 Bộ Giấy tờ công tác đầy đủ (.RAR) File đính kèm
9 Sổ công tác File đính kèm
10 Bưu thiếp chúc mừng năm mới File đính kèm