Thứ hai, ngày 22/04/2024

Học theo Bác, làm theo Bác

Việc lấy ngày 15/10/1930 làm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” thể hiện, tư tưởng, quan điểm xuyên suốt lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta. Phát huy vai trò của cơ quan thông tấn quốc gia, thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền mà còn tổ chức thực hiện nhiều phong trào, mô hình dân vận nhằm khuyến khích công chức, viên chức, người lao động trong ngành đoàn kết một lòng, tích cực thi đua, cống hiến cho sự phát triển của TTXVN.

1.Xác định việc học và làm theo Bác từ những việc cụ thể hằng ngày sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, Đảng bộ Văn phòng cơ quan đã triển khai công tác này gắn với đặc thù của từng chi bộ, với tiêu chí thi đua về thực hành tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm, mua sắm trang thiết bị, thực hiện dân chủ, văn minh nơi công sở...

Là đơn vị thông tin nguồn về các lĩnh vực chính trị - xã hội ở trong nước, lại được chọn là đơn vị điểm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Ban biên tập tin Trong nước đã nghiên cứu, xác định rõ mục tiêu, cũng như những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện, chức năng nhiệm vụ của đơn vị để học tập và làm theo.

Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty TNHH MTV In và Thương mại, căn cứ công việc đảm nhiệm tại từng bộ phận, tự chọn cho mình một tiêu chí để phấn đấu “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngày 15/4, Đoàn thanh niên TTXVN, cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Văn phòng Quốc hội đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 24-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan TW, Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo TTXVN đã xây dựng kế hoạch và đôn đốc thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và cơ quan, nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày của mỗi cơ quan, đơn vị.

Từ tháng 11/2012, Nội san Thông tấn phối hợp với Văn phòng Đảng ủy TTXVN mở chuyên mục "Học theo Bác, làm theo Bác", thiết thực thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Hơn một năm qua, chuyên mục đã giới thiệu những cảm nhận sâu sắc, những cách làm hay để "Học theo Bác, làm theo Bác" của nhiều cơ sở đảng trong ngành. Trong số báo này, chúng tôi xin khép lại chuyên mục bằng bài viết tổng kết của đồng chí Nguyễn Hoài Dương, Phó Bí thư thường trực kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy TTXVN.

Việt Nam đang trên đường hội nhập sâu rộng vào đời sống chính trị- kinh tế- văn hóa- xã hội thế giới. Chưa bao giờ, chúng ta thấy được một sự bùng nổ thông tin đa nguồn, đa phương diện như hiện nay. Công chúng đang phải đứng giữa một "rừng thông tin".

Những điều mà Bác Hồ đã nhắc nhở, dặn dò các thế hệ người làm báo về đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho đến nay không những còn nguyên giá trị mà còn có ý nghĩa thực tiễn và lý luận sâu sắc hơn. Bởi đó cũng chính là những vấn đề đang diễn ra với mức độ nghiêm trọng hơn và tính chất còn phức tạp hơn trong các hoạt động của báo chí dưới tác động của cơ chế thị trường.

Sau hơn 5 năm triển khai, việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã có sức lan tỏa trong toàn ngành thông tấn. Đội ngũ đảng viên khối cơ quan thường trú khu vực phía Nam, không chỉ học tập, suy ngẫm để hiểu những giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà còn "biến nhận thức thành hành động cụ thể" để tạo nên những kết quả thiết thực trong xây dựng đội ngũ cán bộ, PV ngày càng "hồng và chuyên".