Thứ năm, ngày 26/11/2020

Ban Lãnh đạo TTXVN


Đồng chí: Nguyễn Đức Lợi

ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
TỔNG GIÁM ĐỐC TTXVN
Sinh ngày: 10/12/1960
Quê quán: Triệu Phong - Quảng Trị
Điện thoại CQ: 024.39411769Đồng chí: Đinh Đăng Quang

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TTXVN
Sinh ngày: 19/04/1962
Quê quán: Kiêu Kỵ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại CQ: 024.38242691Đồng chí: Vũ Việt Trang

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TTXVN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TTXVN
Sinh ngày: 16/10/1969
Quê quán: Hà Nội
Điện thoại CQ: 024. 39411711Đồng chí: Lê Quốc Minh

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TTXVN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TTXVN
Sinh ngày: 01/12/1969
Quê quán: Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại CQ: 024. 38255735Đồng chí: Nguyễn Tuấn Hùng

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TTXVN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TTXVN
Sinh ngày: 5/8/1970
Quê quán: Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại CQ: