Thứ hai, ngày 17/05/2021

Ban Lãnh đạo TTXVN


Đồng chí: Nguyễn Đức Lợi

TỔNG GIÁM ĐỐC TTXVN
Sinh ngày: 10/12/1960
Quê quán: Quảng Trị
Điện thoại CQ: 024.39411769Đồng chí: Đinh Đăng Quang

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TTXVN
Sinh ngày: 19/04/1962
Quê quán: Hà Nội
Điện thoại CQ: 024.38242691Đồng chí: Lê Quốc Minh

ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TTXVN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TTXVN
Sinh ngày: 01/12/1969
Quê quán: Nghệ An
Điện thoại CQ: 024. 38255735Đồng chí: Nguyễn Tuấn Hùng

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TTXVN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TTXVN
Sinh ngày: 5/8/1970
Quê quán: Hà Nội
Điện thoại CQ: 024. 39429709Đồng chí: Vũ Việt Trang

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TTXVN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TTXVN
Sinh ngày: 16/10/1969
Quê quán: Hà Nội
Điện thoại CQ: 024. 39411711