Thứ năm, ngày 30/03/2023

BAN LÃNH ĐẠO
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM


Đồng chí: Vũ Việt Trang

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TTXVN
TỔNG GIÁM ĐỐC TTXVN
Quê quán: Hà Nội
Điện thoại CQ: 024. 39411711

Đồng chí: Nguyễn Tuấn Hùng

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TTXVN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TTXVN
Quê quán: Hà Nội
Điện thoại CQ: 024. 39429709

Đồng chí: Đoàn Thị Tuyết Nhung

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TTXVN
Quê quán: Hà Nam
Điện thoại CQ: 024.38257009