Thứ sáu, ngày 18/09/2020

Ban Lãnh đạo TTXVN


Đồng chí: Nguyễn Đức Lợi

ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
TỔNG GIÁM ĐỐC TTXVN
Sinh ngày: 10/12/1960
Quê quán: Triệu Phong - Quảng Trị
Điện thoại CQ: 024.39411769
NR: 024.39347168
DĐ: 091.5118822Đồng chí: Đinh Đăng Quang

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TTXVN
Sinh ngày: 19/04/1962
Quê quán: Kiêu Kỵ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại CQ: 024.38242691
NR: 024.36363477
DĐ: 091.3208851Đồng chí: Vũ Việt Trang

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TTXVN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TTXVN
Sinh ngày: 16/10/1969
Quê quán: Hà Nội
Điện thoại CQ: 024. 39411711
NR: 024.37765070
DĐ: 091.5341448Đồng chí: Lê Quốc Minh

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TTXVN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TTXVN
Sinh ngày: 01/12/1969
Quê quán: Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại CQ: 024. 38255735
DĐ: 091.3373333