Thứ hai, ngày 22/04/2024

Bộ nhận dạng thương hiệu TTXVN

STT Tên biểu mẫu Ngày ban hành File đính kèm
1 Mẫu logo TTXVN File đính kèm
2 Logo TTXVN tiếng Việt (PNG) File đính kèm
3 Logo TTXVN tiếng Anh (PNG) File đính kèm
4 Logo Truyền hình TTXVN (PNG) File đính kèm
5 Bộ logo đầy đủ (RAR) File đính kèm
6 Biển hiệu các Cơ quan thường trú TTXVN File đính kèm
7 Backdrop trang trí phòng họp các Cơ quan thường trú 17/11/2017 File đính kèm
8 Phong bì File đính kèm
9 Đăng ký sử dụng phòng họp (số 5 Lý Thường Kiệt) File đính kèm
10 Đăng ký sử dụng phòng họp (số 79 Lý Thường Kiệt) File đính kèm