Thứ ba, ngày 25/06/2024

Danh bạ điện thoại


Danh bạ các Ban Đảng, đoàn thể?
TÊN ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI EMAIL
Điện thoại:
Fax:
btk@vnanet.vn
Điện thoại: (+84 24) 38255443 - (84 24) 38252530
Fax: (+84 24) 38252984
btk@vnanet.vn
Điện thoại: ((+84 24) 39331132
Fax: (+84 24) 39332152
tccbvna@vnanet.vn
Điện thoại: (+84 24) 38262853
Fax: (+84 24) 39331367
vnakhtv@hn.vnn.vn
Điện thoại: (+84 24) 39252762 / (+84 24) 38332417
Fax:
vpttx@vnanet.vn
Điện thoại: (+84 24) 38332924
Fax: (+84 24) 38267981
btn@vnanet.vn
Điện thoại: (+84 24) 38257009
Fax: (+84 24) 38241674
btg@vnanet.vn
Điện thoại: (+84 24) 38251281
Fax: (+84 24) 39330970
bdn@vnanet.vn
Điện thoại: (+84 24) 38256264
Fax: (+84 24) 38256264
bananh@vnanet.vn
Điện thoại: (+84 24) 39330400
Fax: (+84 24) 38242317
banbientaptkt@gmail.com
Điện thoại: (+84 24) 39330019
Fax: (+84 24) 39330018
ttdktl.ttxvn@gmail.com
Điện thoại: (+84 24) 39332295
Fax: Web: vietnam.vnanet.vn
vietnamvnp@gmail.com
Điện thoại: (+84 24) 38267337
Fax: (+84 24) 38253753 /Web:baotintuc.vn
toasoantintuc@gmail.com
Điện thoại: (+84 24) 39331878
Fax: (+84 24) 39332311 /Web: thethaovanhoa.vn
ttvh@vnanet.vn
Điện thoại: (+84 24) 39332316
Fax: (+84 24) 39332311 /Web:vietnamnews.vn
vnnews@vnagency.com.vn
Điện thoại: (+84 24) 39252096
Fax: (+84 24) 38258368 /Web:lecourrier.vn
courrier@vnanet.vn
Điện thoại: (+84 24) 38248670
Fax: (+84 24) 38248672 /Web: vietnamlawmagazine.vn
vllf@vnanet.vn
Điện thoại: (+84 24) 38251280
Fax: (+84 24) 38262185
baoanhdantocmiennui@gmail.com
Điện thoại: (+84 24) 9332279
Fax: (+84 24) 39332276
nhaxuatbanthongtan@vnanet.vn
Điện thoại: (+84 24) 38255736
Fax: (+84 24) 39330335 / Web:vnews@vnanet.vn
vnews@vnanet.vn
Điện thoại: (+84 24) 39411350
Fax: (+84 24) 39411348 /Web:vietnamplus.vn
vietnamplus2008@gmail.com
Điện thoại: (+84 28) 39305921
Fax: (+84 28) 39303414
vnahcm@fmail.vnn.vn
Điện thoại: (+84 236) 3821440
Fax: (+84 236) 3822046
vpdanang@vnanet.vn
Điện thoại:
Fax:
Điện thoại:
Fax:
Điện thoại: (+84 24) 38252356
Fax: (+84 24) 38267447
vnaservice@vnanet.vn
Điện thoại: (+84 24) 38265519
Fax: (+84 24) 38259617
ttxvna8@gmail.com
Điện thoại: (+84 24) 39330540
Fax: (+84 24) 39332080
trungtamdaotaottxvn@vnanet.vn
Điện thoại: (+84 28) 39304426 - 39306456 - 39303425
Fax: (+84 28) 39393239 - 39301501
itaxa@hcm.vnn.vn
Điện thoại: (+84 24) 38254997
Fax: (+84 24) 39331009
trungtamtruyenthong.ttxvn@gmail.com
Điện thoại: (+84 24) 38581222
Fax: (+84 24) 38249971 -35571770/ Web: vinadataxa.vn
vinadataxa@vnanet.vn
Điện thoại: 04.38240125
Fax:
bananh@vnanet.vn