Thứ bảy, ngày 23/09/2023

Danh bạ điện thoại


Danh bạ các Ban Đảng, đoàn thể?
TÊN ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI EMAIL
Điện thoại:
Fax:
btk@vnanet.vn
Điện thoại: 024.38255443 - 024.38252530
Fax: 024.38252984
btk@vnanet.vn
Điện thoại: 024.39330541
Fax: 024.39332152
tccb@vnanet.vn
Điện thoại: 024.38262853 / 024.39330229 / 024.38262981
Fax: 024.39331367
kehoachtc@vnanet.vn
Điện thoại: 024.38255410
Fax: 024.38255410
vpttx@vnanet.vn
Điện thoại: 024.38250710
Fax:
bankt@vnanet.vn
Điện thoại: 024.39336477
Fax: 024.39336477
btn@vnanet.vn
Điện thoại: 024.38257009
Fax: 024.38241674
btg@vnanet.vn
Điện thoại: 024.38251281
Fax: 024.39330970
bdn@vnanet.vn
Điện thoại: 024.39330427/ 024.38256264
Fax: 024.39331529
bananh@vnanet.vn
Điện thoại: 024.39330400
Fax: 024.38242317
banbientaptkt@gmail.com
Điện thoại: 024.39330019
Fax: 024.39330018
btl@vnanet.vn
Điện thoại: 024.39332301
Fax:
vnpictorial@vnanet.vn
Điện thoại: 024.38267042
Fax: 024.38253753
baotintuc@vnanet.vn
Điện thoại: 024.38248601
Fax: 024.38248600
ttvh@vnanet.vn
Điện thoại: 024.39332317
Fax: 024.39332311
vnnews@vnanet.vn
Điện thoại: 024.39334587 - 024.38252096
Fax: 024.38258368
courrier@vnanet.vn
Điện thoại: 024.38248670 / 024.39429700
Fax: 024.38248672
vllf@vnanet.vn
Điện thoại: 024.39330336
Fax: 024.38262185
bdtmn@vnanet.vn
Điện thoại: 024.39332279
Fax: 024.39332276
nhaxuatbanthongtan@vnanet.vn
Điện thoại: 024.38261849
Fax: 024.39330335
vnews@vnanet.vn
Điện thoại: 024.39411349
Fax: 024.39411348
vietnamplus@vnanet.vn
Điện thoại: 028.39305921
Fax: 028.39303414
vphcm@vnanet.vn
Điện thoại: 0236.3817665
Fax: 0236.3822046
vpdanang@vnanet.vn
Điện thoại:
Fax:
Điện thoại:
Fax:
Điện thoại: 024.38252931 / 024.39330053 / 024.39429708
Fax: 024.38267447
vnaservice@vnanet.vn
Điện thoại: 024.38265519
Fax: 024.38259617
ttxvna8@gmail.com
Điện thoại: 024.39330540
Fax: 024.39332080
daotao@vnanet.vn
Điện thoại: 028.39306458 - 028.39304426 - 028.39303588
Fax: 028.39301501 - 028.39300326
itaxa@vnanet.vn
Điện thoại: 024.38254997
Fax:
trungtamtruyenthong.ttxvn@gmail.com
Điện thoại: 024.35571841
Fax:
vinadataxa@vnanet.vn
Điện thoại: 04.38240125
Fax:
bananh@vnanet.vn