Thứ ba, ngày 25/06/2024

Văn bản dự thảo lấy ý kiến

DANH SÁCH VĂN BẢN DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN
Tên văn bản dự thảo File đính kèm Gửi góp ý

DANH SÁCH VĂN BẢN DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN
Tên văn bản dự thảo File đính kèm Gửi góp ý
DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA XII (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

Ngày bắt đầu: 30/05/2017
Ngày Kết thúc: 31/10/2017
File đính kèmFile đính kèm Góp ý
Dự Thảo: Kế hoạch cải cách hành chính của TTXVN giai đoạn 2016-2020

Ngày bắt đầu: 10/03/2017
Ngày Kết thúc: 16/03/2017
File đính kèmFile đính kèm Góp ý