Thứ bảy, ngày 21/07/2018

Lịch sử dụng phòng họp

Thời gian Đơn vị sử dụng Nội dung Phòng họp
Thứ Hai
16/07/2018
Thứ Ba
17/07/2018
17/07/2018 13:30 Báo điện tử VietnamPlus; tiếp khách Phòng họp Hoa Đào (P.215 - 5LTK)
14:00 Phòng Thông tin Chính trị xã hội; làm việc với đơn vị Phòng họp Hoa Sen (P.307 - 5LTK)
08:51 Phòng Xây dựng; Họp Phòng họp Hoa Đào (P.215 - 5LTK)
Thứ Tư
18/07/2018
Thứ Năm
19/07/2018
19/07/2018 14:00 Báo ảnh Dân tộc và Miền núi; Họp Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK)
Thứ Sáu
20/07/2018
20/07/2018 14:00 Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại; họp Phòng họp Hoa Mai (P.214 - 5LTK)
Thứ Bảy
21/07/2018
Chủ Nhật
22/07/2018
Có 5 cuộc họp trong tuần