Thứ ba, ngày 24/09/2019

Lịch sử dụng phòng họp

Thời gian Đơn vị sử dụng Nội dung Phòng họp
Thứ Hai
23/09/2019
Thứ Ba
24/09/2019
24/09/2019 08:00 Nhà xuất bản Thông tấn; họp Phòng 14.7, 79LTK
Thứ Tư
25/09/2019
25/09/2019 15:00 Văn phòng; họp trao đổi & liên hoan gặp mặt Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK)
Thứ Năm
26/09/2019
26/09/2019 14:00 Ban Biên tập Tin Đối ngoại; sinh hoạt chuyên đề Q3 Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK)
Thứ Sáu
27/09/2019
Thứ Bảy
28/09/2019
Chủ Nhật
29/09/2019
Có 3 cuộc họp trong tuần