Thứ ba, ngày 28/01/2020

Lịch sử dụng phòng họp

Thời gian Đơn vị sử dụng Nội dung Phòng họp
Thứ Hai
20/01/2020
Thứ Ba
21/01/2020
Thứ Tư
22/01/2020
Thứ Năm
23/01/2020
Thứ Sáu
24/01/2020
Thứ Bảy
25/01/2020
Chủ Nhật
26/01/2020
Có 0 cuộc họp trong tuần