Thứ sáu, ngày 25/05/2018

Lịch sử dụng phòng họp

Thời gian Đơn vị sử dụng Nội dung Phòng họp
Thứ Hai
21/05/2018
Thứ Ba
22/05/2018
Thứ Tư
23/05/2018
Thứ Năm
24/05/2018
Thứ Sáu
25/05/2018
Thứ Bảy
26/05/2018
Chủ Nhật
27/05/2018
Có 0 cuộc họp trong tuần