Thứ bảy, ngày 24/02/2024

Lịch sử dụng phòng họp

Thời gian Đơn vị sử dụng Nội dung Phòng họp
Thứ Hai
19/02/2024
Thứ Ba
20/02/2024
Thứ Tư
21/02/2024
Thứ Năm
22/02/2024
Thứ Sáu
23/02/2024
Thứ Bảy
24/02/2024
Chủ Nhật
25/02/2024
Có 0 cuộc họp trong tuần