Thứ hai, ngày 06/04/2020

Lịch sử dụng phòng họp

Thời gian Đơn vị sử dụng Nội dung Phòng họp
Thứ Hai
30/03/2020
Thứ Ba
31/03/2020
Thứ Tư
01/04/2020
Thứ Năm
02/04/2020
Thứ Sáu
03/04/2020
Thứ Bảy
04/04/2020
Chủ Nhật
05/04/2020
Có 0 cuộc họp trong tuần