Thứ năm, ngày 23/05/2019

Lịch sử dụng phòng họp

Thời gian Đơn vị sử dụng Nội dung Phòng họp
Thứ Hai
20/05/2019
Thứ Ba
21/05/2019
Thứ Tư
22/05/2019
Thứ Năm
23/05/2019
Thứ Sáu
24/05/2019
Thứ Bảy
25/05/2019
Chủ Nhật
26/05/2019
Có 0 cuộc họp trong tuần