Thứ hai, ngày 25/01/2021

Lịch sử dụng phòng họp

Thời gian Đơn vị sử dụng Nội dung Phòng họp
Thứ Hai
25/01/2021
Thứ Ba
26/01/2021
Thứ Tư
27/01/2021
Thứ Năm
28/01/2021
Thứ Sáu
29/01/2021
Thứ Bảy
30/01/2021
Chủ Nhật
31/01/2021
Có 0 cuộc họp trong tuần