Thứ sáu, ngày 22/03/2019

Lịch sử dụng phòng họp

Thời gian Đơn vị sử dụng Nội dung Phòng họp
Thứ Hai
18/03/2019
Thứ Ba
19/03/2019
Thứ Tư
20/03/2019
Thứ Năm
21/03/2019
Thứ Sáu
22/03/2019
Thứ Bảy
23/03/2019
Chủ Nhật
24/03/2019
Có 0 cuộc họp trong tuần