Thứ ba, ngày 25/01/2022

Lịch sử dụng phòng họp

Thời gian Đơn vị sử dụng Nội dung Phòng họp
Thứ Hai
24/01/2022
24/01/2022 10:30 Văn phòng Đảng ủy; họp BTV Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK)
Thứ Ba
25/01/2022
Thứ Tư
26/01/2022
Thứ Năm
27/01/2022
Thứ Sáu
28/01/2022
Thứ Bảy
29/01/2022
Chủ Nhật
30/01/2022
Có 1 cuộc họp trong tuần