Thứ sáu, ngày 02/12/2022

Lịch sử dụng phòng họp

Thời gian Đơn vị sử dụng Nội dung Phòng họp
Thứ Hai
28/11/2022
28/11/2022 13:00 Ban biên tập tin Thế giới; Họp tổng kết Phòng họp Hoa Mai (P.214 - 5LTK)
15:00 Ban Kế hoạch - Tài chính; Họp trực tuyến Đà Nẵng Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK)
13:00 Ban biên tập tin Thế giới; Họp chi bộ Phòng họp Hoa Đào (P.215 - 5LTK)
Thứ Ba
29/11/2022
29/11/2022 08:00 Văn phòng Đảng ủy; Hội nghị trực tuyến Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK)
14:00 Ban biên tập tin Thế giới; Họp chi bộ Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK)
Thứ Tư
30/11/2022
30/11/2022 13:00 Ban biên tập tin Thế giới; Họp kiểm điểm chi bộ Phòng họp Hoa Đào (P.215 - 5LTK)
15:30 Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại; Phó TGĐ Nguyễn Tuấn Hùng họp trực tuyến với BCH Hội Cựu Chiến Binh Phòng họp Hoa Mai (P.214 - 5LTK)
07:45 Văn phòng Đảng ủy; Ban lãnh đạo họp với thường trực Đảng Ủy Phòng họp Hoa Mai (P.214 - 5LTK)
Thứ Năm
01/12/2022
01/12/2022 13:00 Ban biên tập tin Thế giới; Họp chi bộ Phòng họp Hoa Đào (P.215 - 5LTK)
14:00 Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn; Quy trình bổ nhiệm nhân sự Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK)
16:00 Văn phòng Đảng ủy; Họp ban thường vụ Phòng họp Hoa Mai (P.214 - 5LTK)
Thứ Sáu
02/12/2022
02/12/2022 13:30 Ban biên tập tin Thế giới; Họp tổng kết chi bộ Phòng họp Hoa Mai (P.214 - 5LTK)
14:00 Ban biên tập tin Thế giới; Họp chi bộ Tổng kết công tác Đảng 2022 Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK)
14:00 Ban biên tập tin Thế giới; Họp chi bộ Phòng họp Hoa Đào (P.215 - 5LTK)
17:30 Phòng Tổng hợp - Pháp chế; Tổng kết chi bộ năm 2022 Phòng họp Hoa Mai (P.214 - 5LTK)
Thứ Bảy
03/12/2022
Chủ Nhật
04/12/2022
Có 15 cuộc họp trong tuần