Thứ sáu, ngày 25/05/2018

Lịch làm việc của lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Lãnh đạo Thành phần Nội dung
Thứ Hai
21/05/2018
14:30 Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Lợi
Ban Lãnh đạo cơ quan họp
Thứ Ba
22/05/2018
10:00 Phó tổng giám đốc
Lê Quốc Minh
Công tác tại Nga đến hết ngày 30/5
Thứ Tư
23/05/2018
10:30 Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Lợi
Họp Thường vụ Đảng ủy
17:00 Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Lợi
Ký Thỏa thuận hợp tác với PVN
Thứ Năm
24/05/2018
00:00 Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Lợi
Công tác miền Trung đến hết ngày 26/5
Thứ Sáu
25/05/2018
Thứ Bảy
26/05/2018
Chủ Nhật
27/05/2018