Thứ bảy, ngày 18/09/2021

Lịch làm việc của lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Lãnh đạo Thành phần Nội dung
Thứ Hai
20/09/2021
Thứ Ba
21/09/2021
Thứ Tư
22/09/2021
Thứ Năm
23/09/2021
Thứ Sáu
24/09/2021
Thứ Bảy
25/09/2021
Chủ Nhật
26/09/2021