Chủ nhật, ngày 04/06/2023

Lịch làm việc của lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Lãnh đạo Thành phần Nội dung
Thứ Hai
05/06/2023
Thứ Ba
06/06/2023
Thứ Tư
07/06/2023
Thứ Năm
08/06/2023
Thứ Sáu
09/06/2023
Thứ Bảy
10/06/2023
Chủ Nhật
11/06/2023