Thứ sáu, ngày 22/03/2019

Lịch làm việc của lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Lãnh đạo Thành phần Nội dung
Thứ Hai
18/03/2019
14:00 Hội trường tầng 10 (5LTK) Phó tổng giám đốc
Lê Quốc Minh
Dự hoạt động giao lưu của Đoàn Thanh niên CSHCM TTXVN
14:00 Hội trường tầng 10 (5LTK) Phó tổng giám đốc
Vũ Việt Trang
Dự hoạt động giao lưu của Đoàn Thanh niên CSHCM TTXVN
16:30 Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Lợi
Lãnh đạo cơ quan họp
Thứ Ba
19/03/2019
10:00 Phó tổng giám đốc
Vũ Việt Trang
Công tác tại Quảng Ninh
17:30 Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Lợi
Lãnh đạo cơ quan họp với Bộ Tài chính
Thứ Tư
20/03/2019
13:00 Phó tổng giám đốc
Vũ Việt Trang
Làm với với UBND TP Hà Nội
14:00 Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Lợi
Họp tại Ban Tổ chức Trung ương
Thứ Năm
21/03/2019
15:00 Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Lợi
Công tác tại Lào Cai
15:00 Phó tổng giám đốc
Lê Quốc Minh
Công tác tại Lào Cai
Thứ Sáu
22/03/2019
Thứ Bảy
23/03/2019
Chủ Nhật
24/03/2019