Thứ năm, ngày 23/05/2024

Lịch làm việc của lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Lãnh đạo Thành phần Nội dung
Thứ Hai
20/05/2024
08:15 Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK) Tổng giám đốc
Vũ Việt Trang
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và phát Thẻ Đảng
08:15 Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK) Phó tổng giám đốc
Nguyễn Tuấn Hùng
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và phát Thẻ Đảng
08:15 Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK) Phó tổng giám đốc
Nguyễn Thị Sự
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và phát Thẻ Đảng
14:00 Tổng giám đốc
Vũ Việt Trang
Họp Ban Lãnh đạo cơ quan
14:00 Phó tổng giám đốc
Nguyễn Tuấn Hùng
Họp Ban Lãnh đạo cơ quan
14:00 Phó tổng giám đốc
Nguyễn Thị Sự
Họp Ban Lãnh đạo cơ quan
Thứ Ba
21/05/2024
Thứ Tư
22/05/2024
Thứ Năm
23/05/2024
14:00 Tổng giám đốc
Vũ Việt Trang
Họp Thường vụ Đảng ủy
14:00 Phó tổng giám đốc
Nguyễn Tuấn Hùng
Họp Thường vụ Đảng ủy
14:00 Phó tổng giám đốc
Nguyễn Thị Sự
Họp Thường vụ Đảng ủy
Thứ Sáu
24/05/2024
Thứ Bảy
25/05/2024
Chủ Nhật
26/05/2024