Chủ nhật, ngày 10/12/2023

Lịch làm việc của lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Lãnh đạo Thành phần Nội dung
Thứ Hai
11/12/2023
Thứ Ba
12/12/2023
Thứ Tư
13/12/2023
Thứ Năm
14/12/2023
Thứ Sáu
15/12/2023
Thứ Bảy
16/12/2023
Chủ Nhật
17/12/2023