Chủ nhật, ngày 05/07/2020

Lịch làm việc của lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Lãnh đạo Thành phần Nội dung
Thứ Hai
29/06/2020
16:00 Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Lợi
Lãnh đạo cơ quan họp về sắp xếp tổ chức
Thứ Ba
30/06/2020
Thứ Tư
01/07/2020
08:00 Văn phòng Chính phủ Phó tổng giám đốc
Đinh Đăng Quang
Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng về an toàn giao thông
Thứ Năm
02/07/2020
00:00 Phó tổng giám đốc
Vũ Việt Trang
Làm việc với báo Nông thôn Ngày nay
08:00 Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Lợi
Họp Thường trực Chính phủ với các địa phương
08:00 Phó tổng giám đốc
Vũ Việt Trang
Họp Ban Chỉ đạo 35 Trung ương
09:30 Phó tổng giám đốc
Lê Quốc Minh
Họp với báo Việt Nam News và Ban KHTC
14:00 Phó tổng giám đốc
Vũ Việt Trang
Làm việc với Chi bộ Báo ảnh DT&MN
16:00 Trụ sỏ Chính phủ Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Lợi
Họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2020
16:00 Phó tổng giám đốc
Lê Quốc Minh
Họp Chính phủ thường kỳ tháng 6
Thứ Sáu
03/07/2020
08:00 Văn phòng Chính phủ Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Lợi
Họp Chính phủ thường kỳ tháng 6
14:00 Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Lợi
Giao ban cấp ủy
Thứ Bảy
04/07/2020
Chủ Nhật
05/07/2020