Chủ nhật, ngày 20/06/2021

Lịch làm việc của lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Lãnh đạo Thành phần Nội dung
Thứ Hai
21/06/2021
Thứ Ba
22/06/2021
Thứ Tư
23/06/2021
Thứ Năm
24/06/2021
Thứ Sáu
25/06/2021
Thứ Bảy
26/06/2021
Chủ Nhật
27/06/2021