Thứ ba, ngày 28/01/2020

Lịch làm việc của lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Lãnh đạo Thành phần Nội dung
Thứ Hai
20/01/2020
09:00 Phó tổng giám đốc
Vũ Việt Trang
Thăm chúc Tết gia đình liệt sĩ Phan Hoài Nam, gia đình ông Hoàng Tư Trai, thăm chúc Tết đ/c Hà Minh Huệ
14:00 Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Lợi
Thăm chúc Tết các đ/c Hồ Tiến Nghị, Lê Quốc Trung, Nguyễn Quốc Uy, Trương Đức Anh, thăm chúc Tết gia đình ông Đào Tùng
Thứ Ba
21/01/2020
Thứ Tư
22/01/2020
Thứ Năm
23/01/2020
Thứ Sáu
24/01/2020
Thứ Bảy
25/01/2020
Chủ Nhật
26/01/2020