Thứ sáu, ngày 03/04/2020

Lịch làm việc của lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Lãnh đạo Thành phần Nội dung
Thứ Hai
30/03/2020
14:00 Trụ sỏ Chính phủ Phó tổng giám đốc
Vũ Việt Trang
Họp Thường trực Chính phủ về phòng chống COVID-19
Thứ Ba
31/03/2020
14:00 Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Lợi
Lãnh đạo Ngành họp bàn công tác phòng chống dịch COVID-19
14:00 Phó tổng giám đốc
Vũ Việt Trang
Lãnh đạo Ngành họp bàn công tác phòng chống dịch COVID-19
14:00 Phó tổng giám đốc
Đinh Đăng Quang
Lãnh đạo Ngành họp bàn công tác phòng chống dịch COVID-19
14:00 Phó tổng giám đốc
Lê Quốc Minh
Lãnh đạo Ngành họp bàn công tác phòng chống dịch COVID-19
Thứ Tư
01/04/2020
08:00 Phó tổng giám đốc
Lê Quốc Minh
Dự phiên họp (trực tuyến) Chính phủ thường kỳ tháng 3
08:00 Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Lợi
Dự phiên họp (trực tuyến) Chính phủ thường kỳ tháng 3
Thứ Năm
02/04/2020
Thứ Sáu
03/04/2020
Thứ Bảy
04/04/2020
Chủ Nhật
05/04/2020