Thứ hai, ngày 26/09/2022

Lịch làm việc của lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Lãnh đạo Thành phần Nội dung
Thứ Hai
26/09/2022
08:00 Phó tổng giám đốc
Đinh Đăng Quang
Họp Chính phủ về đầu tư công
14:00 Tổng giám đốc
Vũ Việt Trang
Họp Thường vụ Đảng ủy cơ quan
14:00 Phó tổng giám đốc
Nguyễn Tuấn Hùng
Họp Thường vụ Đảng ủy cơ quan
Thứ Ba
27/09/2022
08:00 Phó tổng giám đốc
Nguyễn Tuấn Hùng
Dự Hội nghị của Chính phủ về chính sách phòng chống dịch
14:00 Phó tổng giám đốc
Nguyễn Tuấn Hùng
Dự Gặp mặt nhân Ngày Khuyến học
Thứ Tư
28/09/2022
08:00 Phó tổng giám đốc
Nguyễn Tuấn Hùng
Dự hội thảo Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển
Thứ Năm
29/09/2022
09:30 Tổng giám đốc
Vũ Việt Trang
Họp tập thể lãnh đạo
09:30 Phó tổng giám đốc
Nguyễn Tuấn Hùng
Họp tập thể lãnh đạo
09:30 Phó tổng giám đốc
Đinh Đăng Quang
Họp tập thể lãnh đạo
14:00 Tổng giám đốc
Vũ Việt Trang
Họp Chung khảo Giải Thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại
Thứ Sáu
30/09/2022
09:30 Tổng giám đốc
Vũ Việt Trang
Họp Ban Lãnh đạo
09:30 Phó tổng giám đốc
Nguyễn Tuấn Hùng
Họp Ban Lãnh đạo
09:30 Phó tổng giám đốc
Đinh Đăng Quang
Họp Ban Lãnh đạo
Thứ Bảy
01/10/2022
08:00 Tổng giám đốc
Vũ Việt Trang
Họp Chính phủ thường kỳ tháng 9
20:00 Tổng giám đốc
Vũ Việt Trang
Dự Lễ trao Giải Báo chí về Hà Nội
20:00 Phó tổng giám đốc
Nguyễn Tuấn Hùng
Dự Ngày hội Giao lưu Việt Nam-Lào tại Điện Biên
Chủ Nhật
02/10/2022