Chủ nhật, ngày 28/11/2021

Lịch làm việc của lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Lãnh đạo Thành phần Nội dung
Thứ Hai
29/11/2021
Thứ Ba
30/11/2021
Thứ Tư
01/12/2021
Thứ Năm
02/12/2021
Thứ Sáu
03/12/2021
Thứ Bảy
04/12/2021
Chủ Nhật
05/12/2021