Thứ ba, ngày 24/09/2019

Lịch làm việc của lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Lãnh đạo Thành phần Nội dung
Thứ Hai
23/09/2019
Thứ Ba
24/09/2019
00:00 tỉnh Phú Thọ Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Lợi
Ký thỏa thuận hợp tác với Phú Thọ
Thứ Tư
25/09/2019
15:00 Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Lợi
Làm việc với Sư đoàn 304
Thứ Năm
26/09/2019
Thứ Sáu
27/09/2019
Thứ Bảy
28/09/2019
Chủ Nhật
29/09/2019