Thứ ba, ngày 09/03/2021

Lịch làm việc của lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Lãnh đạo Thành phần Nội dung
Thứ Hai
08/03/2021
08:00 Phó tổng giám đốc
Lê Quốc Minh
Họp Hội nghị Trung ương
15:00 Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Lợi
Làm việc với các Trưởng Cơ quan thường trú ngoài nước
Thứ Ba
09/03/2021
10:00 Phó tổng giám đốc
Vũ Việt Trang
Chấm chung khảo Giải Báo chí TTXVN 2020
14:00 Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Lợi
Công tác tại Tp Hồ Chí Minh
14:00 Phó tổng giám đốc
Nguyễn Tuấn Hùng
Công tác tại Tp Hồ Chí Minh
14:00 Phó tổng giám đốc
Lê Quốc Minh
Công tác tại Tp Hồ Chí Minh
Thứ Tư
10/03/2021
Thứ Năm
11/03/2021
Thứ Sáu
12/03/2021
14:00 Phó tổng giám đốc
Lê Quốc Minh
Họp Thường vụ Đảng ủy TTXVN
14:00 Phó tổng giám đốc
Vũ Việt Trang
Họp Thường vụ Đảng ủy TTXVN
14:00 Phó tổng giám đốc
Nguyễn Tuấn Hùng
Họp Thường vụ Đảng ủy TTXVN
Thứ Bảy
13/03/2021
Chủ Nhật
14/03/2021