Thứ bảy, ngày 21/07/2018

Lịch làm việc của lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Lãnh đạo Thành phần Nội dung
Thứ Hai
16/07/2018
00:00 Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Lợi
Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 20/7/2018
00:00 Phó tổng giám đốc
Đinh Đăng Quang
Đi công tác nước ngoài đến ngày 29/7/2018
Thứ Ba
17/07/2018
Thứ Tư
18/07/2018
14:00 Phó tổng giám đốc
Vũ Việt Trang
Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước tại Quốc hội
Thứ Năm
19/07/2018
14:00 Phó tổng giám đốc
Vũ Việt Trang
Làm việc với tòa soạn Dân tộc và Miền núi
Thứ Sáu
20/07/2018
14:00 Phó tổng giám đốc
Lê Quốc Minh
Làm việc với phóng viên đi thường trú ngoài nước
Thứ Bảy
21/07/2018
Chủ Nhật
22/07/2018