Thứ sáu, ngày 24/05/2024

Học theo Bác, làm theo Bác

Học Bác làm công tác dân vận


(01/11/2019 14:11:46)

Việc lấy ngày 15/10/1930 làm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” thể hiện, tư tưởng, quan điểm xuyên suốt lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta. Phát huy vai trò của cơ quan thông tấn quốc gia, thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền mà còn tổ chức thực hiện nhiều phong trào, mô hình dân vận nhằm khuyến khích công chức, viên chức, người lao động trong ngành đoàn kết một lòng, tích cực thi đua, cống hiến cho sự phát triển của TTXVN.

Bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Sự thật, ngày 15/10/1949

1. Trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn lọc tinh hoa văn hóa chính trị của nhân loại về vị trí của nhân dân trong tiến trình phát triển, không có gì quý bằng nhân dân, không có sức mạnh nào vô địch như sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Người khẳng định: Muốn cách mạng thành công thì Ðảng phải vững mạnh, phải dựa vào dân, tổ chức vận động nhân dân tham gia và lãnh đạo nhân dân thực hiện những nguyện vọng, lợi ích thiết thực cho nhân dân. Nước phải lấy dân làm gốc. Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước nhà giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” đăng trên báo Sự thật số ra ngày 15/10/1949. Nội dung bài báo được coi là “Cương lĩnh công tác dân vận” của Đảng, nêu lên nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu của cả hệ thống chính trị là công tác dân vận và chỉ rõ, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều do dân vận khéo mà có.

Tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” và trên cơ sở sự ra đời của hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định lấy ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để cùng nhau học tập và thực hiện những lời dạy của Người về công tác dân vận.

Tư tưởng lớn bao trùm và xuyên suốt của Hồ Chí Minh về dân vận là “bao nhiêu lợi ích đều vì dân... quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Ðây thật sự là cẩm nang cho Ðảng và Nhà nước ta trong tiến trình lãnh đạo, tổ chức toàn dân tiến hành sự nghiệp đổi mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nêu bật vai trò của nhân dân trong đổi mới và xây dựng đất nước mà trong Di chúc Người đã căn dặn Ðảng ta, trong cuộc chiến đấu chống lại những hư hỏng, nghèo nàn, lạc hậu để xây dựng những cái mới thì phải dựa vào nhân dân, giáo dục và tổ chức toàn dân. Làm những việc đó chính là để nhân dân tự giác thực hiện trách nhiệm của mình, đóng góp vào quá trình tiến hành đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Năm 2019, Đảng ủy TTXVN đã ban hành Kế hoạch số 486-KH/ĐU về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, chú trọng đổi mới công tác dân vận của cơ quan theo hướng thiết thực, sáng tạo và hiệu quả. Việc phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cũng như cán bộ, đảng viên và người lao động toàn ngành về vị trí, vai trò của công tác dân vận.

Phát huy vai trò của cơ quan thông tấn quốc gia, cụ thể hóa kế hoạch của Đảng ủy, các đơn vị thông tin của TTXVN đã phản ánh kịp thời, đầy đủ việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, giới thiệu các tấm gương tiêu biểu làm tốt công tác dân vận, các điển hình dân vận khéo trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh; thông tin về Năm dân vận chính quyền; tích cực tham gia cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020 do Ban Dân vận Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Thông tin về công tác dân vận được thực hiện bằng các loại hình báo chí, đăng tải trên các sản phẩm thông tin của ngành với nội dung phong phú.

Cùng với công tác thông tin, các đơn vị trong ngành cũng thực hiện nhiều phong trào, mô hình công tác dân vận phù hợp, hiệu quả. Cơ quan khu vực miền Trung - Tây Nguyên triển khai mô hình dân vận “Xây dựng môi trường văn hóa, công sở văn minh” không hút thuốc lá, sử dụng mạng xã hội hiệu quả, nâng cao chất lượng thông tin, thực hiện sản phẩm thông tin về công tác đền ơn, đáp nghĩa… đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Ban biên tập tin Thế giới thực hiện “Giữ gìn vệ sinh nơi công sở”. Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn “Vận động công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Công ty ITAXA triển khai “Môi trường làm việc tại công ty an toàn, sạch đẹp”. Trung tâm Hợp tác quốc tế Thông tấn “Vận động cán bộ, nhân viên không sử dụng điện thoại di động vào việc riêng khi đang làm nhiệm vụ”. Ban biên tập tin Đối ngoại “Thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở”. Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên “Vận động đảng viên, công chức, viên chức nhân rộng Tủ sách Đinh Hữu Dư”. Cơ quan thường trú  Hà Nội triển khai mô hình “Nâng cao chất lượng các sản phẩm tham dự giải báo chí”…

Nổi bật trong phong trào dân vận khéo của ngành là “Nói không với rác thải nhựa”, vận động, khuyến khích mọi người sử dụng cốc thủy tinh, bình đựng nước sử dụng nhiều lần thay thế chai nhựa đựng nước; ưu tiên mua đồ ăn, thức uống đựng bằng hộp giấy tại cơ quan và gia đình. Việc tuyên truyền, vận động được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, bắt mắt, thu hút sự quan tâm của công chức, viên chức, người lao động trong ngành.
 
Cơ quan khu vực phía Nam vận động công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng tích cực phong trào “Nói không với rác thải nhựa”

Đoàn thanh niên TTXVN xây dựng Chương trình “Nói không với rác thải nhựa”, “Chung tay hạn chế ô nhiễm trắng” năm 2019 và đăng tải bản tin xanh trong group Thanh niên TTXVN trên Facebook, cung cấp nhiều thông tin về rác thải nhựa ở Việt Nam, sự nguy hại đối với môi trường và sức khỏe con người, những thói quen tích cực để “cứu” trái đất khỏi thảm họa rác thải nhựa… Đồng thời, giới thiệu những sản phẩm thân thiện với môi trường như túi vải, bình nước thủy tinh thiết kế hiện đại, màu sắc trẻ trung, in logo TTXVN, vận động cán bộ, đoàn viên khắp ba miền Bắc - Trung - Nam đặt mua, kinh phí thu được ủng hộ “Tủ sách Đinh Hữu Dư” tặng học sinh các vùng khó khăn.

Đàm Danh Liêm
Nội san Thông tấn số 10/2019