Thứ bảy, ngày 24/02/2024

Học theo Bác, làm theo Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ cách mạng vĩ đại mà còn là một nhà giáo dục lỗi lạc. Sinh thời, Người quan tâm đặc biệt đến các "công việc đối với con người", trong đó giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ chiếm một vị trí quan trọng.

Báo ảnh Việt Nam (BAVN) do Chủ tịch Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập ngay sau chiến thắng lịch sử vĩ đại Điện Biên Phủ. Điều này đã được khẳng định qua bài phát biểu của đồng chí Trường Chinh (lúc đó nguyên là Ủy viên Bộ Chính Trị, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội), tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập BAVN (15/10/1954 - 15/10/1969). Cho đến nay BAVN vẫn là tờ báo ảnh đối ngoại duy nhất của cả nước, một tờ báo suốt 55 năm qua luôn luôn thực hiện đúng chỉ thị của Bác Hồ kính yêu là: "Giới thiệu bằng hình với nhân dân thế giới sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta".

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành nhiều công sức và tình cảm trong việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ. Người nêu rõ: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn do thanh niên". Trong bản Di chúc Người để lại trước lúc đi xa, ngay sau phần nói về Đảng, Người đã căn dặn: "Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng", vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết".

Có thể nói Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tổ chức thiên tài, không chỉ ở chỗ phát hiện, tìm tòi, đào tạo huấn luyện cán bộ mà còn ở chỗ sử dụng cán bộ. Theo Người, sử dụng cán bộ trước hết phải hiểu và đánh giá đúng cán bộ. "Biết người cố nhiên là khó, tự biết mình cũng không phải dễ", Người nói. Để đánh giá đúng cán bộ thì "người đánh giá phải vô tư, trong sáng, phải có độ lượng vĩ đại", phải tự biết mình và sửa đổi những khuyết điểm của mình.

Ngày 15/5/2009, Đảng bộ TTXVN đã tổ chức sơ kết hai năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Đảng bộ cơ sở, các chi bộ trực thuộc và thủ trưởng các đơn vị tại Tổng xã. Đồng chí Hà Minh Huệ, Phó Tổng giám đốc, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cuộc vận động, chủ trì hội nghị.

Bác nói: "Nếu cán bộ đảng viên không giữ được thói quen tiết kiệm sẽ tham ăn ngon, tham mua các thứ xa hoa. Lương không đủ thì người cán bộ, đảng viên đó sẽ lấy các thứ ở đâu? Lúc ấy chỉ có hai cách: Một là ăn cắp của Chính phủ; hai là bị tiền mua chuộc".

Quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ là một bộ phận quan trọng trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Quan điểm đó là kết quả sự kế thừa và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn của Việt Nam. Người đã quan tâm và giải quyết thành công cả về lý luận và thực tiễn công tác cán bộ nói chung; công tác đào tạo huấn luyện và sử dụng cán bộ nói riêng. Những quan điểm này rất có ý nghĩa vận dụng trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý báo chí và xuất bản của nước ta hiện nay.

Năm 2009 là năm thứ ba toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy cơ quan, trong suốt thời gian qua, Ban Biên tập tin Trong nước (Ban Biên tập TTN) đã mở chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ tính từ đầu năm 2009 đến nay, chuyên mục đã phát hơn 120 tin, bài phản ánh việc triển khai thực hiện Cuộc vận động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Tháng Ba, tháng của mùa xuân, tháng "Bác Hồ với thanh niên", mỗi lần đến lại gợi trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp về một con người mà phần lớn cuộc đời gắn liền với lịch sử phát triển của Đoàn ta.

Sau hai năm thực hiện, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam trong nước và nước ngoài. Vì lẽ đó, TTXVN đã chọn Cuộc vận động làm sự kiện hàng đầu trong 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam trong năm 2008.