Thứ bảy, ngày 15/06/2024

Học theo Bác, làm theo Bác

Nói về tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng của người làm báo, Bác Hồ từng dặn: "Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết.

Bên cạnh tiêu chí chung của toàn Đảng bộ TTXVN, Đảng bộ CQĐD tại TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng tiêu chí cụ thể của đơn vị và chỉ đạo các chi ủy xây dựng các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù công việc của mình.


Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn ngành đã diễn ra trang trọng chiều 7/6, với hình thức trực tuyến tại ba điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Trung thực là sức mạnh của báo chí

Sau những chuyến công tác cả Tây lẫn Tầu, tham quan rất nhiều flea market, garage sale, bazaar..., chị Thúy Hằng (Phòng chuyên đề báo Việt Nam News), nảy ra ý định mở một cái chợ tương tự cho anh chị em TTX "nhà mình". Và chị đã làm được.

Tại Đại hội lần thứ III Những người viết báo Việt Nam ngày 8/9/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của người cán bộ Cách mạng. Người coi cán bộ là "Cái gốc của mọi công việc" và "Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc xấu".

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng lỗi lạc, một danh nhân văn hóa và là một nhà báo vĩ đại. Người đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin để soi sáng những vấn đề của cách mạng Việt Nam trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội..., trong đó có hoạt động báo chí. Với hàng nghìn bài báo, hàng chục bút danh đề cập toàn bộ các vấn đề rộng lớn của cách mạng, của đời sống xã hội, Người đã để lại một di sản báo chí quý báu. Không những thế, Người đã dạy những người làm báo cách viết sao cho tác phẩm báo chí đạt hiệu quả cao nhất.

Xác định rõ đối tượng bạn đọc là một trong những yếu tố then chốt tạo nên thành công của mỗi tác phẩm báo chí; đồng thời là yêu cầu đối với mỗi nhà báo nếu muốn bài viết của mình đến được với công chúng.

Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã bước vào chiều sâu giữa lúc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Ðảng” đang được triển khai mạnh mẽ từ trên xuống tại tất cả các tổ chức đảng nhằm “đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”.