Thứ hai, ngày 22/04/2024

Học theo Bác, làm theo Bác

Đoàn viên Mạnh Thị Minh (báo Tin Tức): Phóng viên trẻ học Bác: Không nề hà việc khó


(05/07/2013 15:00:55)

Nói về tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng của người làm báo, Bác Hồ từng dặn: "Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết.

 

 Khi không có gì cần nói, không có gì cần viết chớ nói, chớ viết càn". Hiện nay, với sự phát triển của các phương tiện truyền thông, người làm báo có nhiều nguồn tin cung cấp tư liệu, đề tài... cho các tác phẩm của mình. Tuy nhiên, lợi thế này cũng đặt ra cho các PV trẻ thách thức trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề báo. Soi chiếu vào lời dạy của Bác, để tận dụng được những lợi thế mà các phương tiện truyền thông mới đem lại, một mặt, tôi cố gắng cập nhật cách làm báo điện tử để khi cần, sẽ có thông tin nóng, kịp thời; mặt khác, tôi xây dựng ý thức chủ động kiểm chứng nguồn tin bằng việc học hỏi các đồng nghiệp.

Theo Nội san Thông tấn, số 6/2013

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Đảng bộ Cơ quan đại diện (CQĐD) TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng các tiêu chí học Bác phù hợp với đặc thù từng đơn vị (05/07/2013 14:59:30)

Chi bộ VietnamPlus : Học bác một cách thiết thực (05/07/2013 14:57:52)

Phong trào thi đua đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong TTXVN  (05/07/2013 14:46:09)

Theo đuổi tính trung thực trong từng tác phẩm báo chí (02/05/2013 15:28:36)

Chuẩn mực người cán bộ tổ chức (05/04/2013 09:31:06)

Ban Thư ký Biên tập: Thực hiện lời dạy của Bác để công tác tốt (06/02/2013 14:58:04)

Nghĩ tới Bác trước khi cầm bút (02/01/2013 15:34:21)

Từ lời dạy của Bác nghĩ về một thế mạnh chưa được phát huy của ảnh báo chí.  (02/01/2013 15:20:48)

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn: Học đi đôi với hành (05/12/2012 10:08:16)

Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh": Cán bộ đảng viên TTXVN có chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động (13/06/2011 10:42:11)