Thứ tư, ngày 01/02/2023

Học theo Bác, làm theo Bác

Đảng bộ Cơ quan đại diện (CQĐD) TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng các tiêu chí học Bác phù hợp với đặc thù từng đơn vị


(05/07/2013 14:59:30)

Bên cạnh tiêu chí chung của toàn Đảng bộ TTXVN, Đảng bộ CQĐD tại TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng tiêu chí cụ thể của đơn vị và chỉ đạo các chi ủy xây dựng các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù công việc của mình.

 

 Trong hai năm qua, tất cả chi bộ trực thuộc có tính chất công việc khác nhau tại CQĐD đã xây dựng được những tiêu chí cụ thể theo yêu cầu hướng dẫn của Đảng ủy. Chi ủy các đơn vị thông tin đã xây dựng các tiêu chí về tính chính xác, kịp thời, hấp dẫn và đúng định hướng trong thông tin; khối văn phòng xây dựng tiêu chí tiết kiệm, hiệu quả trong quản lý và sử dụng văn phòng làm việc, trang thiết bị và phương tiện đi lại; Công ty TNHH ITAXA xây dựng tiêu chí tiết kiệm vật tư, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh; Chi bộ Phòng Kỹ thuật xây dựng tiêu chí cần kiệm, giản dị trong lối sống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác quản lý tài sản, sử dụng hiệu quả hạ tầng kỹ thuật ...

Theo Nội san Thông tấn, số 6/2013

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Chi bộ VietnamPlus : Học bác một cách thiết thực (05/07/2013 14:57:52)

Phong trào thi đua đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong TTXVN  (05/07/2013 14:46:09)

Theo đuổi tính trung thực trong từng tác phẩm báo chí (02/05/2013 15:28:36)

Chuẩn mực người cán bộ tổ chức (05/04/2013 09:31:06)

Ban Thư ký Biên tập: Thực hiện lời dạy của Bác để công tác tốt (06/02/2013 14:58:04)

Nghĩ tới Bác trước khi cầm bút (02/01/2013 15:34:21)

Từ lời dạy của Bác nghĩ về một thế mạnh chưa được phát huy của ảnh báo chí.  (02/01/2013 15:20:48)

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn: Học đi đôi với hành (05/12/2012 10:08:16)

Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh": Cán bộ đảng viên TTXVN có chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động (13/06/2011 10:42:11)

Bác Hồ và vấn đề Viết như thế nào? (08/06/2010 09:42:05)