Thứ tư, ngày 01/02/2023

Học theo Bác, làm theo Bác

Chi bộ VietnamPlus : Học bác một cách thiết thực


(05/07/2013 14:57:52)

 

Không nhất thiết phải tổ chức những buổi họp hay học tập trung, cũng không nhất thiết phải đề ra những khẩu hiệu hay chương trình hành động hoành tráng...., việc khơi gợi lại những nét đẹp trong tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách đơn giản, dễ hiểu, thiết thực và liên hệ với thực tiễn của nghề báo hiện nay, những công việc cụ thể tại đơn vị, đã bước đầu mang lại những chuyển biến về tư tưởng. Kết quả cụ thể thể hiện trong hiệu quả công việc của tập thể và từng cá nhân.

Theo Nội san Thông tấn, số 6/2013

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Phong trào thi đua đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong TTXVN  (05/07/2013 14:46:09)

Theo đuổi tính trung thực trong từng tác phẩm báo chí (02/05/2013 15:28:36)

Chuẩn mực người cán bộ tổ chức (05/04/2013 09:31:06)

Ban Thư ký Biên tập: Thực hiện lời dạy của Bác để công tác tốt (06/02/2013 14:58:04)

Nghĩ tới Bác trước khi cầm bút (02/01/2013 15:34:21)

Từ lời dạy của Bác nghĩ về một thế mạnh chưa được phát huy của ảnh báo chí.  (02/01/2013 15:20:48)

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn: Học đi đôi với hành (05/12/2012 10:08:16)

Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh": Cán bộ đảng viên TTXVN có chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động (13/06/2011 10:42:11)

Bác Hồ và vấn đề Viết như thế nào? (08/06/2010 09:42:05)

Thử sức ở nơi gian khó (08/06/2010 09:40:27)