Thứ sáu, ngày 22/09/2023

Học theo Bác, làm theo Bác

Phong trào thi đua đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong TTXVN


(05/07/2013 14:46:09)

Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn ngành đã diễn ra trang trọng chiều 7/6, với hình thức trực tuyến tại ba điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2013 được Đảng ủy khen thưởng

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN, đã ôn lại những lời căn dặn của Bác về thi đua yêu nước. Trải qua các thời kỳ cách mạng, TTXVN luôn là một trong những cơ quan thông tin đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước và trong việc tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua. Với những thành tích trong các phong trào thi đua, TTXVN đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Huân chương Sao Vàng, hai Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Năm năm gần đây, phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Phong trào thi đua với mục tiêu "Năng suất cao, chất lượng tốt, hiệu quả nhiều và thực hành tiết kiệm" gắn với thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã được các đơn vị hưởng ứng sôi nổi và đạt kết quả cao.

Hai đồng chí Mai Quang Huy và Đàm Hiếu Dũng vinh dự nhận được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì

Biểu dương Đảng bộ TTXVN là một trong những đảng bộ đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan TW, nhấn mạnh: Nỗ lực của Đảng bộ cộng với những cố gắng của từng cán bộ, đảng viên TTXVN đã mang lại kết quả tốt đẹp; TTXVN cũng là đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí đề nghị Đảng bộ TTXVN tiếp tục quán triệt tới cán bộ, đảng viên về chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, góp phần thúc đẩy toàn ngành thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

* Trong buổi lễ, hai đồng chí Mai Quang Huy, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy TTXVN và Đàm Hiếu Dũng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật thông tấn vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước: Huân chương Lao động hạng Nhì. Mười hai tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành giai đoạn 2008 - 2012 được trao Bằng khen của Tổng Giám đốc TTXVN. Đảng ủy TTXVN cũng khen thưởng 26 tổ chức cơ sở đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2013. 

Đồng chí Nguyễn Hoài Dương, Phó bí thư Đảng ủy, trình bày Báo cáo của Đảng ủy TTXVN, nêu rõ:Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng đều tổ chức tuyên truyền phổ biến các chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị" và "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" tới cán bộ, đảng viên, đưa kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm.Đảng ủy, Ban Lãnh đạo TTXVN chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ở tất cả các đơn vị trong ngành với tiêu chí xây dựng thành các khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Sau hai năm thực hiện Chỉ thị, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn.

Theo Nội san Thông tấn, số 6/2013

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Theo đuổi tính trung thực trong từng tác phẩm báo chí (02/05/2013 15:28:36)

Chuẩn mực người cán bộ tổ chức (05/04/2013 09:31:06)

Ban Thư ký Biên tập: Thực hiện lời dạy của Bác để công tác tốt (06/02/2013 14:58:04)

Nghĩ tới Bác trước khi cầm bút (02/01/2013 15:34:21)

Từ lời dạy của Bác nghĩ về một thế mạnh chưa được phát huy của ảnh báo chí.  (02/01/2013 15:20:48)

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn: Học đi đôi với hành (05/12/2012 10:08:16)

Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh": Cán bộ đảng viên TTXVN có chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động (13/06/2011 10:42:11)

Bác Hồ và vấn đề Viết như thế nào? (08/06/2010 09:42:05)

Thử sức ở nơi gian khó (08/06/2010 09:40:27)

Học Bác, nâng cao tinh thần trách nhiệm (08/06/2010 09:36:35)