Chủ nhật, ngày 19/05/2024

Bộ nhận dạng thương hiệu TTXVN

STT Tên biểu mẫu Ngày ban hành File đính kèm
1 Phông và băng rôn các sự kiện File đính kèm
2 Danh thiếp File đính kèm
3 Huy hiệu TTXVN File đính kèm
4 Thẻ ra vào cơ quan File đính kèm
5 File trình chiếu Powerpoint File đính kèm
6 Mẫu tem dán quà tặng File đính kèm