Thứ sáu, ngày 24/05/2024

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
29/QĐ-TTX 28/03/2024 Quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng và phục vụ hoạt động chung tại các Cơ quan thường trú TTXVN ở trong nước và Cơ quan thường trú TTXVN ở nước ngoài.
35/QĐ-TTX 28/03/2024 Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Thông tấn xã Việt Nam
338/KH-TTX 26/03/2024 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Thông tấn xã Việt Nam năm 2024.
270/TB-TTX 12/03/2024 Thông báo về việc triệu tập Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động năm 2023.
179/TTKT 11/03/2024 Công văn về việc thay đổi mật khẩu tài khoản vnanet tăng cường đảm bảo an toàn thông tin.
127/TCCB 26/02/2024 Công văn về việc đăng ký tham dự chương trình học bổng ITEC
27/CĐTTX 22/02/2024 Thông báo về hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
28/CĐTTX 22/02/2024 Thông báo về hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
20/KHTC 21/02/2024 Công văn góp ý dự thảo tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng, dùng chung của các CQTT trong và ngoài nước.
21/KHTC 21/02/2024 Công văn về việc đôn đốc thực hiện việc báo cáo diện tích sử dụng làm việc.