Thứ hai, ngày 17/06/2019

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
112/TCCB 28/03/2019 Công văn v/v đăng ký học các khóa Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương năm 2019
111/TCCB 27/03/2019 Công văn v/v báo cáo khen thưởng.
73/BTK 25/03/2019 Công văn v/v thông báo lịch trực, ra báo, bản tin dịp Giỗ tổ Hùng Vương & 30/4 và 1/5.
10/TTTH 21/03/2019 Công văn v/v cung cấp thông tin khai báo tài khoản sử dụng trong phần mềm Quản lý văn bản
11/TTTH 21/03/2019 Công văn v/v bàn giao và hướng dẫn sử dụng chứng thư số.
90/TCCB 12/03/2019 Công văn v/v cử công chức, viên chức đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc, tiếng Lào và tiếng Khmer năm 2019
153/TB-TTX 11/03/2019 Thông báo v/v tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phát động thi đua năm 2019 (14h30 ngày 14/3/2019 tại phòng Giao ban tầng 3, số 5 Lý Thường Kiệt, HN)
87/TCCB 08/03/2019 Công văn v/v làm báo cáo thành tích khen thưởng cấp Nhà nước.
151/TB-TTX 08/03/2019 Thông báo v/v triệu tập Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018.
119/TTX-TCCB 25/02/2019 Công văn v/v hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước TTXVN năm 2019.