Thứ sáu, ngày 18/01/2019

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
552/TCCB 05/12/2018 Công văn v/v tặng quà nhân dịp ngày 22/12.
36/TTTH 04/12/2018 Công văn v/v cung cấp thông tin đăng ký chứng thư số của các tổ chức và cá nhân trong cơ quan.
397/VP-VTLT 03/12/2018 Công văn v/v đặt mua sổ đăng ký công văn đi, đến năm 2019.
135/TTPTTTTT 28/11/2018 Công văn v/v dự trù ấn phẩm TTXVN năm 2019.
386/VP-THPC 27/11/2018 Công văn v/v gửi báo cáo công tác năm 2018 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.
1062/TTX-TCCB 20/11/2018 Công văn v/v lập danh sách đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.
365/VP-VTLT 14/11/2018 Công văn v/v đề nghị dự trù đặt báo, tạp chí trong nước năm 2019.
1035/HD-TTX 13/11/2018 Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.
1038/HD-TTX 13/11/2018 Hướng dẫn về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành năm 2018
347/TB/VP 09/11/2018 Thông báo v/v xây dựng bản dự kiến Danh mục hồ sơ hiện hành và mở hồ sơ công việc năm 2019.