Thứ sáu, ngày 18/01/2019

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
341/TCCB 08/08/2018 Công văn v/v cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh cán sự (mới), chuyên viên, phóng viên hạng III và biên tập viên hạng III năm 2018
000/000 08/08/2018 Quyết định v/v ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động của Thông tấn xã Việt Nam. (Dự thảo)
337/TCCB 06/08/2018 Công văn v/v cử công chức, viên chức tham gia dự tuyển thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2019.
000/000 06/08/2018 Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông 2018.
201a/TCCB 17/07/2018 Gửi mẫu đơn cá nhân và công văn tập thể đi nghỉ phép ở nước ngoài (Mẫu 02,04 này thay cho mẫu cũ đã gửi)
31/TTX-TCCB 10/07/2018 Công văn v/v thăm hỏi các gia đình chính sách nhân dịp 71 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (trước ngày 27/7/2018)
295/TCCB 04/07/2018 Công văn v/v xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tấn" năm 2018.
51/BDNV 04/07/2018 Công văn v/v tổ chức lớp Tin học cơ bản theo chuẩn Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.
294/TCCB 29/06/2018 V/v đăng ký chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018.
284/TCCB 26/06/2018 Công văn v/v đề nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động của TTXVN