Thứ sáu, ngày 24/05/2024

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
751/TCCB 12/12/2023 Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Ban biên tập tin Kinh tế.
752/TCCB 12/12/2023 Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Ban biên tập Ảnh.
754/TCCB 12/12/2023 Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của tạp chí Vietnam Law and Legal Forum..
517/VP-THPC 07/12/2023 Công văn về việc báo cáo kết quả công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và đăng ký các chương trình, nhiệm vụ vào Chương trình của TTXVN năm 2024.
528/BTK 04/12/2023 Thông báo lịch trực, ra báo, bản tin dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán 2024.
1517/HD-TTX 20/11/2023 Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2023.
1518/HD-TTX 20/11/2023 Hướng dẫn đánh giá xếp loại, chất lượng năm 2023 đối với viên chức, lao động hợp đồng tại TTXVN và nhân sự giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp do TTXVN là đại diện chủ sở hữu Nhà nước.
689/TCCB 16/11/2023 Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định của TGĐ ban hành Quy chế làm việc của các CQTT ngoài nước.
690/TCCB 16/11/2023 Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định của TGĐ ban hành Quy chế làm việc của các CQTT trong nước.
737/QĐ-TTX 26/08/2023 Quyết định phân công công tác của Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.