Thứ hai, ngày 17/06/2019

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
135/TTPTTTTT 28/11/2018 Công văn v/v dự trù ấn phẩm TTXVN năm 2019.
386/VP-THPC 27/11/2018 Công văn v/v gửi báo cáo công tác năm 2018 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.
1062/TTX-TCCB 20/11/2018 Công văn v/v lập danh sách đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.
365/VP-VTLT 14/11/2018 Công văn v/v đề nghị dự trù đặt báo, tạp chí trong nước năm 2019.
1035/HD-TTX 13/11/2018 Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.
1038/HD-TTX 13/11/2018 Hướng dẫn về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành năm 2018
347/TB/VP 09/11/2018 Thông báo v/v xây dựng bản dự kiến Danh mục hồ sơ hiện hành và mở hồ sơ công việc năm 2019.
1028/KH-TTX 09/11/2018 Kế hoạch thông tin giải bóng đá vô địch Đông Nam Á - AFF Cup 2018.
1013/HĐPBGDPL 06/11/2018 Công văn v/v báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
337/VP 05/11/2018 Công văn v/v đăng ký in thêm lịch, sổ tay năm 2019.