Thứ hai, ngày 17/06/2019

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
485-KH/ĐU 28/05/2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và thông tin chuyên đề "Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"
483-CV/ĐU 28/05/2019 Về việc gửi đề cương tuyên truyền
482-CV/ĐU 24/05/2019 v/v triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019
480-CV/ĐU 22/05/2019 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư
35/TB-TTX 20/05/2019 Thông báo kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2019 và khen thưởng con của CBCNV đạt học sinh giỏi các cấp năm học 2018 -2019
472-CV/ĐU 07/05/2019 V/v sao gửi Đề cương tuyên truyền
473-CV/ĐU 07/05/2019 V/v tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Giải báo chí toàn quốc về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
471-CV/ĐU 06/05/2019 V/v tham quan, học tập tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ phát thẻ đảng viên đợt 19/5/2019
470-CV/ĐU 03/05/2019 V/v triệu tập dự Hội nghị học tập chuyên đề "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"
466-TB/ĐU 02/05/2019 Thông báo hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2019