Thứ sáu, ngày 24/05/2024

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
478-CTr/ĐU 30/01/2024 Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam năm 2024
479-CTr/ĐU 30/01/2024 Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
480-CTr/ĐU 30/01/2024 Chương trình công tác tuyên giáo năm 2024 của Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
481-CTr/ĐU 30/01/2024 Chương trình công tác dân vận năm 2024 của Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
482-CTr/ĐU 30/01/2024 Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam năm 2024
814-CV/ĐU 17/01/2024 Về việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 15/01/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TW về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024
815-CV/ĐU 17/01/2024 Về việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 139-QĐ/TW ngày 04/01/2024 của Bộ Chính trị về ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
813-CV/ĐU 16/01/2024 Về việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông
808-TB/ĐU 10/01/2024 Thông báo về hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024
798-CV/ĐU 02/01/2024 Về việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí