Thứ sáu, ngày 22/03/2019

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
391-HD/ĐU 27/11/2018 Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 trong Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam
406-KH/ĐU 22/11/2018 Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
389-CV/ĐU 21/11/2018 V/v triệu tập Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2018
107/HD-CĐTTX 21/11/2018 Hướng dẫn thực hiện Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018.
106/CĐTTX 20/11/2018 Công văn v/v tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2018.
104/CĐTTX 19/11/2018 Công văn v/v tổng kết công tác công đoàn 2018 và hướng dẫn công tác Thi đua Khen thưởng công đoàn năm 2018.
387-CV/UBKT 12/11/2018 V/v báo cáo kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ năm 2019
402-KH/ĐU 12/11/2018 Kế hoạch v/v tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018
103/TrT-TTXVN 09/11/2018 Giấy triệu tập trực tuyến về nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp (8h00-11h30 ngày 15/11/2018 tại Phòng Giao ban cơ quan, tầng 3, số 5 Lý Thường Kiệt, HN)
384-CV/ĐU 07/11/2018 Công văn v/v một số lưu ý việc chào mời mua sách nghiệp vụ công tác đảng