Thứ hai, ngày 17/06/2019

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
434-CV/ĐU 20/02/2019 V/v phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW và Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư
432-CV/ĐU 15/02/2019 V/v cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu và đăng ký nội dung nêu gương năm 2019
429-KH/ĐU 12/02/2019 Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
432-CTr/UBKT 30/01/2019 Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
ĐUTTXVN-SHCB 29/01/2019 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 02 năm 2019
ĐUTTXVN-THXL 29/01/2019 Tổng hợp kết quả xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018
428-TB/ĐU 28/01/2019 Thông báo hội nghị giao ban cấp ủy tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019
427-KH/ĐU 28/01/2019 Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
425-CTr/ĐU 28/01/2019 Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2019
426-CTr/ĐU 28/01/2019 Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2019