Thứ bảy, ngày 23/09/2023

Giải đáp chính sách

1. Hỏi: Trước khi giao kết hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động có nghĩa vụ cung cấp những thông tin gì? 2. Hỏi: Xin hỏi quy định của pháp luật về các loại hợp đồng lao động?

1. Hỏi: Thời gian nghỉ trong giờ làm việc của người lao động được quy định như thế nào? 2. Hỏi: Quy định về trợ cấp mất việc làm đối với người lao động?

1. Hỏi: Chính sách của Nhà nước về hỗ trợ phát triển việc làm? 2. Hỏi: Quy định của pháp luật về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm của người lao động?

1. Hỏi: Bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm những gì? 2. Hỏi: Thẩm quyền cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội?

1. Hỏi: Nội dung thông tin trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được quy định như thế nào? 2. Hỏi: Xin hỏi đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền có những quyền và nghĩa vụ gì?

1. Hỏi: Thủ tục cấp giấy phép chuyên trang báo chí điện tử được quy định như thế nào? 2. Hỏi: Hiệu lực của giấy phép hoạt động báo chí điện tử và giấy phép chuyên trang báo chí điện tử được quy định như thế nào?

1. Hỏi: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh? 2. Hỏi: Quy định về triển lãm các tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam?

1. Hỏi:  Điều kiện để được xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử là gì? 2. Hỏi: Việc nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam được quy định như thế nào?

1. Hỏi: Mức xử phạt trong trường hợp vi phạm quy định về hoạt động nghề nghiệp, sử dụng thẻ nhà báo sai quy định? 2. Hỏi: Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí?

1. Hỏi: Điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử? 2. Hỏi: Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử?