Thứ bảy, ngày 21/05/2022

TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Nguyễn Tuấn Hùng Phó bí thư 024. 39429709
2 Hà Thị Mai An Phó bí thư chuyên trách 024.38253513
3 Nguyễn Thiện Thuật Ủy viên Ban thường vụ 024.39412722
4 Nguyễn Quốc Tuấn Ủy viên Ban thường vụ 028.39309452
5 Vũ Việt Trang Ủy viên Ban thường vụ 024.38252530
6 Nguyễn Việt Dũng Ủy viên Ban thường vụ 0236.3849483
7 Đỗ Mạnh Chiến Ủy viên Ban thường vụ 024.39330447
8 Đỗ Thị Trang Ủy viên Ban thường vụ 024.38269745
9 Nguyễn Tiến Dũng Ủy viên Ban chấp hành 024.39330229
10 Nguyễn Quang Hải Ủy viên Ban chấp hành 024.38256264
11 Đào Diệu Hương Ủy viên Ban chấp hành
12 Phạm Hà Linh Ủy viên Ban chấp hành
13 Cao Thị Mai Phượng Ủy viên Ban chấp hành 024.38248670
14 Trương Văn Quân Ủy viên Ban chấp hành 024.39330540
15 Phạm Thị Phương Thảo Ủy viên Ban chấp hành 024.39429714
16 Nguyễn Đức Trọng Ủy viên Ban chấp hành 028.39303588
17 Trần Tiến Duẩn Ủy viên Ban chấp hành
18 Lê Thị Thanh Huyền Ủy viên Ban chấp hành 024.39330400
19 Đoàn Thị Tuyết Nhung Ủy viên Ban chấp hành 024.38257009
20 Ninh Hồng Nga Ủy viên Ban chấp hành 024.38265946
21 Ngô Thanh Sơn Ủy viên Ban chấp hành 024. 38255410
22 Nguyễn Thị Sự Ủy viên Ban chấp hành 024.39336477
23 Lê Xuân Thành Ủy viên Ban chấp hành 024.39330097
24 Nguyễn Thắng Ủy viên Ban chấp hành 024.39332295
25 Lê Minh Đức Ủy viên Ban chấp hành
26 Dương Đức Dũng Ủy viên Ban chấp hành 024.38255443

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TTXVN

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Nguyễn Tuấn Hùng Chủ nhiệm 024. 39429709
2 Trương Văn Quân Phó chủ nhiệm chuyên trách 024.39330540
3 Nguyễn Đỗ Cường Phó chủ nhiệm 024.38250710
4 Trần Thị Hồng An Ủy viên 024.38262981
5 Hoàng Giang Ủy viên 024.39412717
6 Đàm Danh Liêm Ủy viên 024.39429712
7 Trần Thị Thắng Ủy viên 024.38255443

Văn phòng Đảng ủy

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Đỗ Thị Trang Chánh văn phòng Đảng ủy cơ quan 024.38269745
2 Đỗ Hoài Thu
3 Lưu Thanh Huyền