Thứ bảy, ngày 21/05/2022

TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TTXVN

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Lê Minh Đức Bí thư Đoàn TNCS HCM
2 Mạnh Thị Minh Phó bí thư Đoàn TNCS HCM
3 Lê Tố Chinh Phó bí thư Đoàn TNCS HCM
4 Nguyễn Việt Đức Phó bí thư Đoàn TNCS HCM
5 Đỗ Phương Nga Ủy viên thường vụ Đoàn TNCS
6 Trần Văn Trường Ủy viên thường vụ Đoàn TNCS 024.38261377
7 Nguyễn Anh Hiển Ủy viên thường vụ Đoàn TNCS
8 Hoàng Anh Tuấn Ủy viên thường vụ Đoàn TNCS
9 Trịnh Minh Thanh Ủy viên thường vụ Đoàn TNCS
10 Đỗ Thị Mai Chi Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS
11 Nguyễn Tuấn Cương Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS
12 Hà Tuấn Anh Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS
13 Vũ Duy Vĩnh Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS
14 Trần Thị Thu Vân Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS
15 Phạm Thị Thu Huyền Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS
16 Phạm Khánh Ly Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS
17 Trần Thị Anh Đào Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS
18 Nguyễn Thị Việt Phương Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS
19 Trung Thu Trang Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS 024.39 332 024
20 Trần Hoài Đức Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS 0913015684
21 Bùi Đức Hoàng Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS
22 Vũ Thị Bắc Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS
23 Nghiêm Văn Hoàn Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS
24 Nguyễn Thị Mai Liên Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS
25 Vũ Thị Hồng Hà Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS
26 Đặng Diệp Ninh Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS
27 Đào Thị Minh Tú Ủy viên ban chấp hành Đoàn TNCS
28 Trần Thị Minh Thu Ủy viên