Thứ hai, ngày 17/06/2019

TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

Hội cựu chiến binh TTXVN

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Nguyễn Đỗ Cường Chủ tịch 024.38250710 0913203527
2 Nguyễn Thế Sơn Phó chủ tịch 024.39332621 0985663168
3 Trần Quốc Huy Phó chủ tịch 024.38255050 0912117272
4 Nguyễn Văn Bằng Ủy viên 024.38259619 0989196466
5 Vũ Văn Đạt Ủy viên 0228.3649405 0978939117
6 Tô Quốc Hiệp Ủy viên 024.39331317 0914888186
7 Nguyễn Chí Phúc Ủy viên 028.39304581 0913147022
8 Lê Quang Sơn Ủy viên 024.39331132 0961004122
9 Ngô Anh Văn Ủy viên 0236.3812795 0913438025
10 Phan Anh Tuấn Ủy viên 0905 408 898
11 Phạm Huy Cần Ủy viên