Chủ nhật, ngày 20/06/2021

Thông tin đồ họa

Bảo đảm an toàn cho trẻ trên môi trường mạng


(23/03/2021 10:14:43)

Khi tham gia vào môi trường mạng, trẻ em có nhiều lợi ích nhưng đang phải đối mặt với nhiều rủi ro, nguy cơ xâm hại, mất an toàn.Do đó, để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cha mẹ cần dành thời gian trên mạng với trẻ, dậy cho trẻ thói quen trực tuyến lành mạnh và an toàn


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước (18/03/2021 14:17:23)

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 (18/03/2021 09:21:26)

35 năm đổi mới (1986-2021): Kinh tế phát triển nhanh và bền vững (18/03/2021 09:14:19)

Những bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng, chống COVID-19 (18/03/2021 09:12:13)

Lịch sử là môn thi thứ tư vào lớp 10 năm học 2021-2022 tại Hà Nội (18/03/2021 09:07:09)

Tiện ích của mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới  (18/03/2021 09:02:45)

Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 (18/03/2021 08:57:57)

Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới (18/03/2021 08:57:35)

Nguồn kinh phí thực hiện vắc xin Covid-19 (08/03/2021 16:56:10)

Khuyến khích các đơn vị, tổ chức, cá nhân tổ chức tiêm chủng (08/03/2021 16:54:29)