Thứ ba, ngày 25/01/2022

Thông tin đồ họa

Chính sách tài khóa hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội


(13/01/2022 16:05:36)

Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội đã được Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV (từ ngày 4-11/1/2022) thông qua. Theo Nghị quyết, gói giải pháp tài khóa gồm miễn, giảm thuế phí, đầu tư phát triển và một số chính sách tài khóa khác. Trong đó, riêng chính sách tăng chi cho đầu tư, phát triển (y tế, an sinh xã hội, việc làm, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng...) từ nguồn ngân sách là 176.000 tỷ đồng trong 2 năm (2022-2023).


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra (13/01/2022 16:05:28)

Lịch Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (13/01/2022 16:05:12)

Nhìn lại một số vụ “đại án” được đưa ra xét xử năm 2021 (11/01/2022 10:15:16)

Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 (10/01/2022 10:06:23)

4 nội dung sẽ được Quốc hội khóa XV quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất (07/01/2022 17:00:58)

Từ 1/1/2022: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) chính thức có hiệu lực (07/01/2022 13:56:52)

Từ ngày 1/1/2022: Lương hưu, trợ cấp tăng tối thiểu 7,4% (07/01/2022 13:56:44)

Từ 1/1/2022, tăng mức phạt tiền đối với một số lỗi khi tham gia giao thông bằng xe ô tô (07/01/2022 13:56:34)

Từ 1/1/2022, tăng mức phạt tiền đối với một số lỗi khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy (07/01/2022 13:56:22)

Số liệu về các cơ quan báo chí Việt Nam năm 2021 (30/12/2021 11:25:28)