Thứ hai, ngày 22/04/2024

Tin tức Đảng và Đoàn thể

Đảng ủy TTXVN triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018: Đổi mới là yêu cầu cấp bách


(13/02/2018 13:51:30)

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết công tác công tác 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018

“Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác thông tin của TTXVN, đặc biệt là với các đơn vị thông tin nguồn, các đơn vị xuất bản nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, khắt khe của khách hàng, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho cơ quan. Nếu không quyết liệt nâng cao chất lượng thông tin, chính chúng ta tự đánh mất vai trò là cơ quan cung cấp thông tin nguồn, đánh mất vị trí là ngân hàng tin tức”.

Đây là nội dung được Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018, ngày 24/1.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng là năm có nhiều sự kiện lớn, các hội nghị quan trọng của Trung ương Đảng, các kỳ họp của Chính phủ, Quốc hội… Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các cấp ủy, đơn vị thông tin, các CQTT cần chú ý thay đổi phương thức tác nghiệp của phóng viên, tăng cường xuống địa bàn nhiều hơn. Mỗi sự kiện, vấn đề ở địa phương phải có sự hiện diện của phóng viên, có thông tin nguồn của TTXVN. Các ban biên tập thông tin nguồn cần thay đổi phương thức làm việc, xử lý thông tin nhanh, chú trọng cách tổ chức thông tin, tránh tình trạng phóng viên công chức; đảm bảo thông tin của TTXVN đến với công chúng không chỉ đúng định hướng mà phải hấp dẫn, thuyết phục.
Những con số ấn tượng năm 2017
* Phát mạng dịch vụ:
- Hơn 25.000 tin, bài trong nước; 
- 53.700 tin đối ngoại bằng tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung; 
- 72.000 tin, bài thông tin quốc tế (tăng hơn 2.000 tin, bài so với năm 2016);
- Trên 105.000 ảnh trong nước, 38.600 ảnh quốc tế; 29.000 chủ đề ảnh trong nước và quốc tế được tích hợp.

* Thực hiện hơn 2.200 tin đồ họa với trên 917.000 lượt truy cập từ 146 nước.

* Vnews phát mỗi ngày 700 phút thời sự, với 13 bản tin tổng hợp, 11 bản tin đầu giờ.

* Trang Facebook bằng tiếng Việt của TTXVN thu hút gần 55.000 lượt người đăng ký theo dõi. Trung bình mỗi tuần có khoảng 100.000 lượt tiếp cận thông tin.


Các đơn vị thông tin cần tập trung xây dựng tuyến thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh với các luận điệu thù địch phá hoại thành quả cách mạng của Đảng và nhân dân, những âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. TTXVN cần có nhiều hơn nữa những cây bút, vừa có thực tiễn báo chí, vừa có lý luận sắc bén, để thực hiện những bài viết trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, thông tin báo cáo tham khảo là một trong những chức năng rất quan trọng của TTXVN, các đơn vị, CQTT cần tiếp tục quan tâm, chọn lọc thông tin để có những báo cáo tốt.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức Đảng, đơn vị trong ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm đến công tác tư tưởng trong công chức, viên chức và người lao động; tham gia mạng xã hội có trách nhiệm; chú trọng công tác phát triển Đảng, nhất là lực lượng trẻ, đội ngũ công nhân lao động, phóng viên trẻ.

Trình bày Báo cáo tổng kết năm 2017 của Đảng ủy, Phó Bí thư chuyên trách Hà Thị Mai An, nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Ban lãnh đạo cơ quan và cấp ủy các đơn vị, thông tin của TTXVN luôn kịp thời, chính xác, đúng định hướng các sự kiện thời sự nổi bật, các hoạt động trong nước và thế giới bằng tiếng Việt và các ngữ, phục vụ các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, các cơ quan quản lý, nghiên cứu và thông tin tới đông đảo công chúng. 

Thông tin được thể hiện sinh động bằng các loại hình báo chí: Tin văn bản, truyền hình, báo điện tử, ảnh, đồ họa, âm thanh, thông tin trên mạng xã hội. Một trong những điểm nhấn quan trọng là tổ chức thành công tuyến thông tin về Năm APEC Việt Nam 2017 với trên 240 hoạt động, sự kiện tại 10 tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng; thông tin phong phú các hoạt động kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào, Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia, 50 năm thành lập ASEAN…

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, nền nếp. Các cấp ủy trực thuộc triển khai và thực hiện hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XII, các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối…

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã trình bày báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018.
 
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi và đồng chí Vũ Đức Nam chúc mừng 6 đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng 6 đảng viên trong Đảng bộ.
 
Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018:
- Tập trung thông tin về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII; tăng cường thông tin về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh thông tin về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển…

Tăng cường thông tin bình luận về các vấn đề nổi bật trong nước; thông tin phản hồi, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; làm rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội…

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết về “Nâng cao vai trò, vị thế và hiệu quả hoạt động của hệ thống phân xã TTXVN” (nay là CQTT); Nghị quyết 01-NQ/ĐU, ngày 15/9/2016 của Đảng ủy TTXVN về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại”.

Triển khai đề án phát triển một số tờ báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia của TTXVN theo Quyết định số 1669/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện Nghị định số 118/2017/NĐ-CP ngày 26/10/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTXVN, hướng dẫn các đơn vị rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc của TTXVN.

- Tập trung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển thông tin đa -phương tiện và công tác quản lý, điều hành thông tin của ngành; hoàn thành xây dựng Cổng thông tin điện tử TTXVN.

- Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chỉ đạo các tổ chức Đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Chú trọng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nhận thức về Đảng cho quần chúng để tạo nguồn kết nạp Đảng.

Theo Nội san thông tấn số Xuân 2018

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Bức ảnh phản ánh trung thực ý Đảng, lòng dân (09/02/2018 16:23:07)

Trao giải Búa liềm vàng lần thứ hai: TTXVN giành 3 giải, trong đó có 1 giải A (05/02/2018 09:45:13)

Kết nạp đảng viên tại khu di tích Thông tấn xã Giải phóng (03/01/2018 16:00:50)

Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)  (08/12/2017 16:04:27)

Để công đoàn cơ sở hoạt động tốt (07/12/2017 15:33:00)

Hội Cựu chiến binh TTXVN phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” (08/11/2017 10:22:37)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTXVN nhiệm kỳ 2015 - 2020: Phát huy vai trò đảng viên trẻ trong phối hợp thông tin liên vùng (01/11/2017 11:02:30)

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành (01/11/2017 10:55:35)

Trao Huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương tặng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TTXVN (27/10/2017 09:58:04)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTXVN nhiệm kỳ 2015 - 2020: Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng (03/10/2017 09:13:32)