Thứ ba, ngày 25/01/2022

Giải đáp pháp luật

Điều kiện hoạt động an toàn đối với người có “Thẻ Xanh COVID” và người có “Thẻ Xanh COVID (giới hạn phạm vi hoạt động)” tại Thành phố Hồ Chí Minh là gì?


(04/10/2021 15:41:14)

Theo Quyết định số 3328/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 15/9/2021 quy định điều kiện hoạt động an toàn như sau:
- Đối với người có “Thẻ Xanh COVID”: được tham gia các hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội theo mức độ kiểm soát dịch của Thành phố.
- Đối với người có “Thẻ Xanh COVID (giới hạn phạm vi hoạt động)”: được tham gia các hoạt động hạn chế hơn tùy thuộc vào điều kiện môi trường làm việc, mức độ rủi ro lây nhiễm và mức độ quan trọng của hoạt động tham gia.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Nhóm người nào có “Thẻ Xanh COVID” nhưng giới hạn phạm vi hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh? (04/10/2021 15:40:16)

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm kiểm tra, sát hạch bằng nhau ở chỉ tiêu thăng hạng cuối cùng thì việc xác định người trúng tuyển như thế nào? (27/09/2021 14:52:32)

Viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông để dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I phải có thời gian giữ chức danh trong bao lâu? (27/09/2021 14:51:58)

Xin hỏi, tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng đối với chuyên ngành Thông tin và Truyền thông là gì? (27/09/2021 14:51:25)

Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng đối với viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông là gì? (27/09/2021 14:49:11)

Tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19 đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội là gì? (21/09/2021 17:10:10)

Xin hỏi, địa phương đang thực hiện giãn các xã hội thì học sinh lớp 1 có phải thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ không? (21/09/2021 17:09:40)

Những đơn vị nào được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ? (21/09/2021 17:09:07)

Con của sản phụ nhiễm COVID-19 được hỗ trợ như thế nào? (21/09/2021 17:06:03)

Tiêu chí về hình thức thể hiện đối với sản phẩm trên báo in, báo điện tử thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông là gì? (13/09/2021 22:57:54)