Thứ ba, ngày 28/05/2024

Tin trong ngành

Giải báo chí TTXVN 2023: Từ những câu chuyện thực tế


(06/05/2024 10:11:31)

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) về việc triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, báo Le Courrier du Vietnam đã tăng cường tuyến bài chính luận, chuyên sâu nhằm đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, góp phần giúp đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng người nói tiếng Pháp hiểu rõ, hiểu đúng về chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước. Loạt bài về nỗ lực bảo đảm quyền con người một cách toàn diện của Việt Nam - giải A Giải báo chí TTXVN 2023 - của báo Le Courrier du Vietnam đã cho thấy sự đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức thông tin đối ngoại theo tinh thần Kết luận số 57.


Đề cương chi tiết
 
Trước yêu cầu của tình hình mới và trong bối cảnh các phần tử phản động cả trong và ngoài nước gia tăng bịa đặt, triệt để lợi dụng vấn đề nhân quyền nhằm gây mất ổn định và chống phá Việt Nam, Chi bộ Le Courrier du Vietnam đã ban hành chương trình, kế hoch thc hin tuyến tin đặc bit nhm đấu tranh phn bác các quan đim sai trái, thù địch theo tinh thn Kết lun s 57-KL/TW ca B Chính tr. Được đăng ti đúng vào dp kỷ niệm 75 năm ngày Nhân quyền quốc tế (10/12/2023), tác phẩm đưa ra bằng chứng mạnh mẽ, bác bỏ luận điệu sai trái của các phần tử phản động về cái gọi là “vi phạm nhân quyền tại Việt Nam”.
 

Nhóm tác giả báo Le Courrier du Vietnam trao đổi đề cương chuyên đề về nỗ lực bảo đảm quyền con người của Việt Nam, tháng 11/2023

Đề cương ca nhóm phóng viên: Nguyễn Thanh Nga, Đặng Thị Huế và Cao Thị Hoàng Hoa được tòa soạn phê duyệt vì đáp ứng nhiều tiêu chí: thứ nhất, chủ động đề xuất phương thức thông tin đan xen giữa đấu tranh trực tiếp và đấu tranh gián tiếp, trực diện và vu hồi nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp của báo chí và hiệu ứng truyền thông. Các tác phẩm quán triệt nguyên tắc gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt. Thứ hai, đề cương cho thấy sự đồng bộ trong công tác triển khai và phối hợp giữa các thành viên. Thứ ba, dự kiến xuất bản kịp thời, đúng thời điểm, với tinh thần không né tránh những vấn đề nhạy cảm được dư luận quan tâm. Thứ tư, có sự sáng tạo về nội dung và đa dạng về thể loại để có thể tiếp cận vấn đề dưới nhiều góc độ, qua đó làm nổi bật quan điểm, thông điệp cần truyền tải. Thứ năm, các tác phẩm có hiệu quả dẫn dắt, định hướng dư luận về sự kiện nhạy cảm được dư luận quan tâm, tạo dư luận thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của đất nước.
 
Thực tiễn sinh động
 
Để thc hin chùm bài này, bên cnh vic nghiên cu thông tin t ngun tài liu lưu tr ti thư vin quc gia Vit Nam, Cc Văn thư và Lưu tr Nhà nước, Văn phòng Thường trc v Nhân quyn Chính ph và Cc Thông tin đối ngoi, chúng tôi đã phng vn các chuyên gia trong nước và quc tế, đi thc tế ti tri tm giam s 1, tri tm giam s 2 ca Công an TP. Hà Nội và một số tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
 
Bài bình luận Quyền con người luôn là ưu tiên hàng đầu cho thấy tôn trọng, bảo đảm dân chủ, bảo vệ nhân quyền là đặc trưng, bản chất, mục tiêu, nhiệm vụ của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các nguyên tắc và giá trị về quyền con người, về tự do, dân chủ được quy định và thể hiện ngay trong bản Hiến pháp Việt Nam năm 1946, trước khi Tuyên ngôn Nhân quyền quốc tế được thông qua năm 1948.  Để tăng cường hiệu quả thông tin, chúng tôi đã chọn cách lập luận mềm dẻo, linh hoạt, kết hợp các bằng chứng với luận cứ, luận điểm để thuyết phục độc giả Pháp ngữ hiểu bản chất, mưu đồ chính trị đen tối của những kẻ “nhân danh công lý”, “đấu tranh cho dân chủ, tiến bộ, văn minh”, các phần tử cơ hội cực đoan xuyên tạc, bịa đặt, vu khống Đảng và Nhà nước Việt Nam.
 
Những nỗ lực của Việt Nam đáng được ghi nhận là nhn định ca Tiến sĩ Surya Deva, báo cáo viên đặc bit ca Liên hp quc v Quyn phát trin và cũng là tiêu đề bài viết th hai sau cuc phng vn ông ti Ngôi nhà xanh Liên hợp quốc ở Hà Nội. Tiến sĩ Surya Deva bày tỏ ấn tượng tốt đẹp trước những thay đổi tích cực của Việt Nam trong bảo đảm nhân quyền, chăm lo đời sống nhân dân thời gian qua. Bức tranh toàn cảnh Việt Nam thêm màu sắc và khách quan hơn dưới góc nhìn của chuyên gia người Ấn Độ này.
 
Tác phẩm Quyền của người dân tộc thiểu số ngày càng được đảm bảo và thúc đẩy đã kp thi cung cp thông tin, làm rõ nhng ni dung phn ánh sai s tht ca y ban cứu trợ thuyền nhân và Bàn tròn đa tôn giáo Việt Nam.
 
 Loạt bài về nỗ lực bảo đảm quyền con người một cách toàn diện của Việt Nam đăng trên báo Le Courrier du Vietnam

“Xây” và “chống” linh hoạt
 
Phóng sự Bảo đảm quyền được khám, chữa bệnh cho phạm nhân cho thấy, kể từ khi tham gia Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (Công ước CAT), Việt Nam đã nội luật hóa quy định của pháp luật quốc tế và triển khai nhiều chính sách, chương trình ý nghĩa dành cho nhóm đối tượng đặc biệt này. Độc giả Pháp ngữ có thể cảm nhận qua chia sẻ của chính những người đang thi hành án tại trại tạm giam số 1 và trại tạm giam số 2 của Công an TP. Hà Ni.
 
Thuộc nhóm xã hội dễ bị tổn thương, người dân tộc thiểu số luôn chiếm vị trí quan trọng trong quá trình thực thi quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tác phẩm Nghệ An: cuộc sống mới của người Ơ Đu trên bản tái định cư nêu bt cách làm nhân văn, hiu qu, bn vng, th hin rõ s quan tâm ca Đảng và Nhà nước trong công tác giúp đỡ người dân tc thiu s để h thc s hòa nhp tích cc vi cuc sng mi địa phương. Nhờ đó mà ngày càng nhiều người Ơ Đu nói riêng và người dân tộc thiểu số nói chung có cuộc sống tốt hơn.
 
Chùm bài Việt Nam và nỗ lực bảo đảm quyền con người một cách toàn diện kết hợp linh hoạt hai tuyến tin “xây” và “chống” nhằm bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, tránh để độc giả nước ngoài có cảm giác thông tin áp đặt hoặc một chiều. Thông qua tác phẩm, với những câu chuyện thực tế, nhóm tác giả muốn đưa ra những thông tin mang tính định hướng, phản bác và đấu tranh lại những luận điệu sai trái về quyền con người tại Việt Nam; lan toả mạnh mẽ hình ảnh đất nước, con người, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng và tính ưu vit ca chế độ.

Nguyễn Thanh Nga - Báo Le Courrier du Vietnam
Nội san Thông tấn số 4/2024

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhà xuất bản Thông tấn ra mắt sách ảnh "Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử" (04/05/2024 14:38:09)

Giải báo chí TTXVN 2023: Tiếp cận lịch sử qua góc nhìn hiện tại (04/05/2024 14:33:42)

Giải báo chí TTXVN 2023: Chuyến công tác nhiều cảm hứng (04/05/2024 14:30:46)

Các đảng bộ, chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề (04/05/2024 14:08:24)

Danh sách các tác giả, tác phẩm được trao Giải báo chí TTXVN năm 2023 (04/05/2024 14:06:12)

Lễ trao Giải báo chí TTXVN năm 2023  (25/04/2024 19:45:29)

Tọa đàm “Ứng dụng AI trong công tác biên dịch và biên tập tin quốc tế” (19/04/2024 18:09:55)

Khai trương chuyên trang 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (19/04/2024 17:27:37)

Giải báo chí về Bảo hiểm năm 2023: báo điện tử VietnamPlus được trao giải Đặc biệt  (15/04/2024 16:43:31)

Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng quý II năm 2024 (12/04/2024 09:31:12)