Thứ bảy, ngày 24/02/2024

Thông tin đồ họa

Mục tiêu đến năm 2030, giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 3 - 4 tỷ USD


(15/01/2024 10:09:04)

Mục tiêu chung của Đề án phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi đến năm 2030 là: Nâng cao năng lực giết mổ, chế biến, đa dạng hóa sản phẩm chăn nuôi, bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm chăn nuôi; Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường sản phẩm chăn nuôi trong nước và xuất khẩu. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 3- 4 tỷ USD.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Cảnh giác thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng và giả mạo QR code (15/01/2024 10:08:59)

Mục tiêu đến năm 2025: Việt Nam thuộc nhóm 50 nước đứng đầu về phát triển bền vững của Liên hợp quốc (15/01/2024 10:08:53)

Quy định mới về học phí (15/01/2024 10:08:49)

Điều kiện xác định người bị phơi nhiễm, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (14/12/2023 08:33:24)

Từ 1/12/2023, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (05/12/2023 14:56:37)

Một số điểm mới của Luật Căn cước: Thêm trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước (phần 2) (05/12/2023 14:56:32)

Một số điểm mới của Luật Căn cước: Thêm trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước (phần 1) (05/12/2023 14:56:28)

Một số điểm mới của Luật Căn cước: Bổ sung quy định về Giấy chứng nhận căn cước (05/12/2023 14:56:21)

Một số điểm mới của Luật Căn cước: Đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước (05/12/2023 14:56:17)

Chốt 4 môn thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 (30/11/2023 10:25:03)