Thứ bảy, ngày 15/06/2024

Thông tin đồ họa

Ngày An toàn thực phẩm thế giới (7/6): Các nguyên tắc cơ bản giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm


(07/06/2024 10:42:05)

Vệ sinh an toàn thực phẩm là một khía cạnh quan trọng của ngành công nghiệp thực phẩm và cũng là một yếu tố chủ chốt trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Vệ sinh an toàn thực phẩm đề cập đến các biện pháp để đảm bảo thực phẩm được sản xuất và tiêu thụ một cách an toàn. Mục tiêu của vệ sinh an toàn thực phẩm là ngăn chặn nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm từ thực phẩm và bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Phạm vi ranh giới quy hoạch (05/06/2024 16:03:01)

Người tiêu dùng có thể tra cứu nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia (05/06/2024 16:02:55)

Từ 1/6/2024: Thi bằng B2, C, D, E, F được học lý thuyết online một số môn (05/06/2024 15:59:28)

Từ 1/6/2024: Giấy phép lái xe trên VNeID là giấy phép hợp lệ (05/06/2024 15:59:23)

6 trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe từ 1/6/2024 (05/06/2024 15:40:37)

Năm 2024: Đẩy mạnh chuyển đối số quốc gia, tạo bứt phá phát triển kinh tế - xã hội (14/05/2024 14:37:34)

Hơn 1 triệu thí sinh hoàn thành đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 (14/05/2024 14:36:32)

20 phương thức xét tuyển đại học năm 2024 (14/05/2024 14:34:55)

Đến năm 2030, Đông Nam Bộ trở thành vùng hiện đại, có công nghiệp phát triển (14/05/2024 14:33:16)

Hà Nội quy định các khoản thu và mức thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục (14/05/2024 14:30:52)