Thứ bảy, ngày 24/02/2024

Tin tức Đảng và Đoàn thể

Phát thẻ hội viên cho cựu chiến binh Công ty ITAXA


(02/01/2019 16:32:57)

Chủ tịch Hội CCB TTXVN Nguyễn Đỗ Cường và các CCB chi hội Công ty ITAXA vừa được nhận thẻ hội viên

Ngày 14/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh TTXVN tổ chức phát thẻ hội viên cho 31 cựu chiến binh Công ty ITAXA; trao quyết định bổ nhiệm Phó chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh Công ty cho ông Huỳnh Thế Mỹ và ông Vũ Hồng Quang để hoàn thiện cơ cấu, tổ chức của Chi hội. 

Nội san thông tấn số 12/2018

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn 6 tháng cuối năm (05/09/2018 11:15:21)

Hội Cựu chiến binh TTXVN hành trình về nguồn (24/07/2018 14:17:02)

Ngày hội "Hè vui khỏe" năm 2018 (05/07/2018 15:16:14)

Hội CCB về nguồn tại Tuyên Quang và Thái Nguyên (18/06/2018 09:50:22)

Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 (01/06/2018 13:33:16)

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Hội thảo “Thông tin xây dựng Đảng - những vấn đề cần quan tâm” (12/04/2018 16:08:04)

Triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2018 (30/03/2018 16:59:24)

Xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh (12/03/2018 17:05:54)

Đảng ủy TTXVN triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018: Đổi mới là yêu cầu cấp bách (13/02/2018 13:51:30)

Bức ảnh phản ánh trung thực ý Đảng, lòng dân (09/02/2018 16:23:07)