Thứ bảy, ngày 23/09/2023

Thông tin đồ họa

Phiên đấu giá biển số đầu tiên tạm dừng vì “lý do kỹ thuật”


(28/08/2023 15:54:47)

Theo thông báo của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô đầu tiên được tiến hành từ 9h15 đến 11h05 ngày 22/8/2023. Tuy nhiên, vì lý do kỹ thuật, cuộc đấu giá này đã tạm dừng.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Cách phòng tránh lây lan của bệnh đau mắt đỏ (28/08/2023 15:54:42)

4 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh năm 2023 (28/08/2023 15:54:37)

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công liên thông (28/08/2023 15:17:26)

Các bước xác nhận nhập học đại học trực tuyến 2023 (22/08/2023 16:14:23)

Phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô lần thứ nhất tổ chức vào ngày 22/8/2023 (22/08/2023 16:14:19)

13 cửa khẩu đường biển cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử từ 15/8/2023 (22/08/2023 16:14:15)

16 cửa khẩu đường bộ cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử từ 15/8/2023 (22/08/2023 16:14:09)

13 cửa khẩu đường hàng không cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử từ 15/8/2023 (22/08/2023 16:14:04)

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ đầu nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng đến nay (17/08/2023 14:34:20)

Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (17/08/2023 14:34:15)