Thứ ba, ngày 28/05/2024

Thông tin chung

Quyết định giám sát tài chính năm 2019 đối với công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước do Thông tấn xã Việt Nam làm đại diện chủ sở hữu.


(03/01/2019 12:04:38)

Nội dung quyết định


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG: