Thứ ba, ngày 28/05/2024

Công khai ngân sách

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.


(16/01/2019 14:42:33)

STT Tên báo cáo Năm/kỳ báo cáo Biểu mẫu Số QĐ công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 2019   Số 117/QĐ-TTX 27/12/2018 QĐ số 117/QĐ-TTX
File  excel số liệu kèm theo 

 


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG: