Thứ bảy, ngày 18/01/2020

Mở cửa thư viện

Sách ảnh Nguyễn Văn Linh Tổng Bí thư thời đầu đổi mới


(08/04/2009 09:47:49)

Hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 - 1/7/2010), thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng và sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, đầu năm nay, Nhà xuất bản Thông tấn đã cho ra mắt bạn đọc cuốn sách ảnh nhan đề: "Nguyễn Văn Linh - Tổng Bí thư thời đầu đổi mới".

          Ấn phẩm mới nằm trong bộ sách ảnh in bằng song ngữ Việt - Anh của Nxb Thông tấn, tập hợp những hình ảnh đặc sắc, chân thực và sinh động về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Văn Linh, trong đó có những bức ảnh quý lần đầu được công bố.

          Gần 300 bức ảnh được sưu tầm, chọn lựa từ nhiều nguồn, nhiều giai đoạn lịch sử đã giúp bạn đọc hình dung được phần nào cuộc đời, sự nghiệp của một nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, một chiến sĩ cách mạng giàu tình cảm, thẳng thắn và trung thực trong gần 70 năm hoạt động, trong đó có hơn 10 năm bị gông cùm trong tù ngục đế quốc. Dù ở cương vị nào, đồng chí Nguyễn Văn Linh cũng đem hết sức lực cống hiến cho Đảng, cho nhân dân.

          Dấu ấn đặc biệt là tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV tháng12/1986, trên cương vị Tổng Bí thư, cùng với tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí đã chủ động, sáng tạo, vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua những bước hiểm nghèo, triển khai thành công sự nghiệp đổi mới đất nước.

Thục Hiền
Theo NSTT số 3/2009